Bane NOR og Jernbanedirektoratet ønsker en "begrenset utbygging til lavere kostnad" for den videre InterCity-utbyggingen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Vil barbere InterCity-utbyggingen med 73 milliarder kroner

I sitt innspill til Nasjonal Transportplan foreslår Bane NOR og Jernbanedirektoratet en begrenset utbygging til redusert kostnad sørover på Østfoldbanen, ytre InterCity på Vestfoldbanen og Dovrebanen. Det pekes på et innsparingspotensial på InterCity-prosjektene på 73 milliarder kroner i det som blir en begrenset utbygging til lavere kostnad.

– Vi foreslår nå en begrenset utbygging til redusert kostnad som vil gi en forbedring av togtilbudet i InterCity fra Haug og videre sørover på Østfoldbanen. Det samme gjør vi for de andre strekningene i ytre InterCity på Vestfoldbanen, og Dovrebanen, sier konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund i en pressemelding fra Bane NOR torsdag.

En annen InterCity-utbygging

Bane NOR og Jernbanedirektoratet oversendte 15. oktober et felles innspill til Nasjonal Transportplan (NTP).

– Vi jobber med kostnads- og verdioptimalisering av investeringsporteføljen, og dette arbeidet har gitt resultater, forteller konsernsjefen.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

I sine innspill til NTP 2022-2033 pekes det på et innsparingspotensial på prosjektene i InterCity på 73 milliarder kroner.

«Dette tilsvarer halve investeringskostnaden som ligger i dagens planer. Konsekvensen er en annen utbygging, men med en forbedring av togtilbudet til de reisende på strekningene», står det i pressemeldingen.

Bane NOR og Jernbanedirektoratet erkjenner at vedlikeholdsetterslepet har økt de senere årene. Frimannslund fastslår at det nå er nødvendig å prioritere vedlikehold og fornyelse enda sterkere fremover.

Vil fullføre igangsatte prosjekter

I sine innspill til Samferdselsdepartementet gjøres det klart at Bane NOR og Jernbanedirektoratet sin førsteprioritet er å fullføre igangsatte byggeprosjekter før nye startes opp.

– Det er viktig for togpassasjerene og for godstransporten at vi kan holde trykket oppe i alle våre pågående byggeprosjekter, inkludert Follobanen, InterCity på Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen mot Hamar, fastslår Frimannslund.

Han påpeker at den økte satsingen på jernbanen i forslaget til statsbudsjett for 2021 gir høy investeringstakt inn i neste NTP-periode i forhold til de økonomiske rammene for oppdraget etatene har svart på.

– For å sikre god samfunnsøkonomisk lønnsomhet er det viktig at aktivitetene kan ferdigstilles med nødvendige bevilgninger også fra 2022, sier konsernsjefen i meldingen.