Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

NSB må konkurrere om å trafikkere Sørlandsbanen

Togtrafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen skal konkurranseutsettes fra sommeren 2019.

Det opplyser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Konkurranse om driften av persontogtilbudene er en viktig del av regjeringens jernbanereform. Dette vil kunne bidra til et bedre togtilbud og sikrer at staten kjøper togtjenester til riktig pris, sier samferdselsministeren.

Planen er å inngå avtale med togselskapet som vinner konkurransen om driften av de tre togtilbudene i det regjeringen kaller Trafikkpakke 1 Sør, i juni 2018. Planlagt trafikkstart er i juni 2019.

Beholder billettinntektene

– I dag har Jernbanedirektoratet sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, som omfatter togtilbudene på Sørlandet. Vi er opptatt av å høste erfaringer og lære underveis, og derfor skal konkurransene om de øvrige persontogtilbudene lyses ut suksessivt de kommende årene, sier Solvik-Olsen.

Trafikken skal konkurranseutsettes i en nettokontrakt. Dette betyr at togselskapet som får kontrakten, beholder alle billettinntektene selv.

Hongkong

På forhånd har Samferdselsdepartementet plukket ut åtte selskaper som skal delta i anbudsrunden. Svenske Statens Järnvägar, tyske Arriva, Britiske Go-Ahead, franske Keolis og Mass Transit Railway (MTR) fra Hongkong. I tillegg skal norske NSB, Flytoget og Boreal delta i anbudsrunden.

– MTR er en av aktørene som skal konkurrere om anbudet. Det viktigste for oss er at de som skal trafikkere norske jernbaner, snakker norsk og følger norske lover og regler. Det kan hende at vi får gode ideer fra utenlandske aktører som kan levere enda bedre tjenester, sier Solvik-Olsen til NRK.

Konkurransen på Nordlandsbanen, Trønder- og Meråkerbanen, Rørosbanen, Raumabanen og fjerntogtilbudet mellom Oslo og Trondheim lyses ut til våren med planlagt trafikkstart i desember 2019. Konkurransen om persontorgtrafikken på Bergensbanen og Vossebanen lyses ut i desember neste år, med planlagt trafikkstart i desember 2020.