Foto: NRC Group

Foto: NRC Group

NRC innstilt til sporkontrakt

Bane Nor har innstilt NRC Norge AS til en kontrakt om sporfornyelse på jernbaneforbindelsen mellom Lillestrøm og Gardermoen.

Kontrakten har en verdi på cirka 116 millioner kroner, og vil omfatte jernbanetjenester som spor- og elektroarbeid, skriver NRC i en børsmelding.

Arbeidet vil starte i mars 2024 og er planlagt ferdigstilt i desember 2025.

Klagefrist er 10 dager fra i dag, fredag, og formell kontraktsinngåelse kan tidligst skje etter denne perioden.