Norwegian Property øker inntjeningen

Norwegian Property øker overskuddet får skatt i årets første kvartal.

Resultat før skatt var 220,3 millioner kroner mot 141,7 millioner kroner i fjor, og periodens resultat etter skatt ble et overskudd på 169,3 millioner kroner.

Bokført verdi av egenkapitalen var 14,83 kroner per aksje den 31. mars 2019, opp fra 14,59 vedutgangen av 2018.

Det er inngått en strategisk avtale om salg av co-working konseptet Pier X til den internasjonale aktøren Huckletree. Salget gjennomføres i andre kvartal 2019 ved atHuckletree tegner en langsiktig avtale på arealene.

Huckletree har i dag flere lokasjoner med co-working i England og Irland, og dette blir deres første satsing utenfor de britiske øyer.

Norwegian Property fortsetter satsingen på det merkontorlignende co-working-konseptet Business Village.