Norsk sykelønnsordning er for god

En ny rapport fra industrilandenes organisasjon OECD slår fast at den norske sykelønnsordningen er for god og må ta skylden for det økte fraværet.

OECD-rapporten konkluderer med at arbeidstakerne må få mindre utbetalt i sykepenger, melder NRK. Den norske sykelønnsordningen er veldig sjenerøs sammenlignet med andre OECD-land, og regnes som en av verdens beste, heter det i rapporten, som er kritisk til at norske arbeidstakere mottar full lønn i 12 måneder ved sykdom, og mener dette er med på å få sykefraværet opp. Rapporten slakter også avtalen om et inkluderende arbeidsliv samtidig som OECD støtter regjeringens forslag om at arbeidsgiverne må betale mer av utgiftene ved sykefravær.