Kjetil Myhre, Norsk stålforbund og John-Erik Reiersen fra Betong Norge. Foto. Betong Norge

Kjetil Myhre, Norsk stålforbund og John-Erik Reiersen fra Betong Norge. Foto. Betong Norge

Norsk Stålforbund og Betong Norge inviterer til to paneldebatter under Arendalsuka

Foreningen Norsk Stålforbund og Betong Norge inviterer sammen inn til to paneldebatter under Arendalsuka.

– Tirsdag 16. august diskuterer vi konkurranse som motor for miljøforbedringer i byggevareindustrien og onsdag 17. august diskuterer vi hvordan samfunnet skal få til en grønnere byggenæring. Panelene består av ledende politikere, forskere og næringslivsledere. Vi tror begge debattene er interessante for de som er opptatt av hvordan kunnskapsbaserte prosesser på klima- og miljøfeltet kan være drivere for det grønne skiftet. Byggenæringen er ansvarlig for rundt 15 prosent av de norske utslippene av klimagasser, 1/4 av dette er knyttet til byggevareindustri. Dette betyr at mye av utslippene kommer tidlig i byggets levetid, derfor er utslippskutt fra råvareuttak, bearbeiding, transporter og oppføring av bygg viktig, sier John-Erik Reiersen i Betong Norge Betongelementforeningen i en pressemelding.

– I en verden der rammebetingelsene endrer seg raskt må vi gi lokal og regional byggevareindustri en fair sjanse til å være konkurransedyktige, på den måten får de muligheten til å være en tøff konkurrent om de miljøriktige byggeprosjektene. Krig og pandemi har vist oss betydningen av å være forberedt, og ha en fleksibilitet i verdikjedene som gjør endringer mindre smertefulle. En livskraftig og innovativ industri i hele landet er en del av svaret på dette, og står ikke i motsetning til utslippskutt i byggenæringen. Offentlig virkemiddelbruk kan være en viktig motor for byggevareprodusentene i det grønne skiftet, hvordan kan det innrettes for å øke omstillingshastigheten i byggenæringen samtidig som risikoen for enkeltbedriftene ikke blir for stor, legger Reiersen til.

Han mener transparent og fair konkurranse er en sterk driver for innovasjon og utvikling.

– Det gjelder også når en utbygger skal føre opp et klimasmart bygg. Noen ganger dukker det opp føringer om at offentlige bygg må bygges i et bestemt materiale, fordi man forutsetter at det er det klimasmarte valget. Dette skjer ved å begrense konkurransen for andre byggematerialer, eller ved å hoppe over analysen som skulle gitt svar på hva det klimasmarte valget kunne vært. Når byggeprosjektene begrenses, blir det ingen konkurranse om å levere de miljøriktige løsningene. Kan nøytrale og kunnskapsbaserte krav til ytelser være et bedre alternativ dersom man leter etter klimariktige alternativer?, sier Reiersen.

Hovedspørsmålet til paneldebatten tirsdag 16. august er: "Hvordan kan samfunnet drive en offensiv miljø- og næringspolitikk, og samtidig gi lokale byggevarebedrifter like muligheter?". For Paneldebatten onsdag 17. august er det "Hvordan kan ressursene brukes for å sette opp farten i det grønne skiftet?"

Begge arrangementene gjennomføres på Clarion Hotel Tyholmen.