– Norgesmodellen har gitt oss mange seriøse aktører i bransjen, men den er ikke tilstrekkelig for å sikre et seriøst næringsliv. Det er oppdragsgivernes valg av leverandører, som avgjør det, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen.

– Norgesmodellen har gitt oss mange seriøse aktører i bransjen, men den er ikke tilstrekkelig for å sikre et seriøst næringsliv. Det er oppdragsgivernes valg av leverandører, som avgjør det, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen.

Vil skvise useriøse og kriminelle aktører ut av byggenæringen

Statsbyggsjef Harald Vaagaasar Nikolaisen sier de vil ivareta sikkerhet og seriøsitet i hele sin virksomhet for å skvise useriøse og kriminelle aktører ut av bygge-, anlegg- og eiendomsbransjen.

– Norgesmodellen har gitt oss mange seriøse aktører i bransjen, men den er ikke tilstrekkelig for å sikre et seriøst næringsliv. Det er oppdragsgivernes valg av leverandører, som avgjør det, sier Nikolaisen til Statsbyggs nettsider.

Han understreker at seriøsitet i arbeidslivet dreier seg om lønns- og arbeidsvilkår, men også om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, svart arbeid, hvitvasking, stråselskaper og i ytterste konsekvens menneskehandel.

– Seriøsitet handler også om etisk handel, og det å ha respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden utenfor Norge.

Byggenæringen med storsatsing på Arendalsuka

Nikolaisen setter opp noen enkle huskeregler som alle innkjøpere bør forholde seg til:
* Vit hvem du avtaler med: Kontroller at virksomheten er registrert i offentlige registre mv.
* Vit hvem som utfører arbeidet: Er det samsvar mellom det som står i kontrakten og det som faktisk skjer der arbeidet utføres?
* Vit hvem du betaler til: Kommer regningen fra det firmaet du skrev avtale med og er det virksomhetens kontonummer du betaler til?

Denne tematikken, og spesielt Norgesmodellen, vil også bli tema på en debatt under Arendalsuka onsdag.