<p>VOLUM: En solpark med kapasitet på 60 MW dekker et område tilsvarende 100 fotballbaner og produserer rundt 100 GWh, noe som tilsvarer energibehovet til 80.000 husstander. Det går med 200.000 solcellepaneler for å dekke et slikt areal. Bildet er fra Scatec Solars anlegg i Rwanda i Øst-Afrika. Foto: Scatec Solar</p>Logistikksjef Aleksander Skaare i Scatec Solar sammen med to kolleger på site i Malaysia. I bakgrunnen ligger solcellepaneler som er klare til montering.Grunnarbeider på Scatec Solars solcellepark i Gurun vest i Malaysia.Det regner mye i sørøst-Asia, og parkene må stå imot både kraftig regn, stormflo og erosjon. Her jobbes det med drenasjekonstruksjon på Scatec Solars ene solcellepark-prosjekt i Gurun vest i Malaysia.Fra anleggsarbeidene i Gurun, Malaysia.I Malaysia bygges solcelleparkene stort sett på areal som er regulert til industrielt landbruk.Fra montering av solcellepaneler på et av Scatec Solars anlegg i Sør-Afrika. Foto: Eric MillerEn solcellepark bygges vanligvis i løpet av 6-12 måneder, inkludert grunnarbeid og montering, avhengig av lokale forhold. Foto: Eric MillerFra Rwanda i Øst-Afrika. Foto: Scatec SolarSTOR PÅ SOLSTRØM: Norske Scatec Solar er i dag en betydelig aktør innen solenergi, og selskapet har prosjekter over hele verden, som denne solcelleparken i Rwanda i Øst-Afrika. Foto: Scatec Solar

Norsk selskap bygger gigantiske solcelleparker over hele verden

Norske Scatec Solar bygger og drifter storskala solcelleparker i fire verdensdeler.

Det børsnoterte selskapet har spesialisert seg på å utvikle, bygge og drifte solcelleparker i land hvor det er mye sol og stort behov for fornybar energi. Siden starten i 2007 har solenergiselskapet bygget anlegg i Europa, Afrika, Sør-Amerika og Midt-Østen, og nå står Sørøst-Asia for tur.

Et av de nyeste markedene er Malaysia, hvor Scatec Solar i desember 2016 ble valgt som partner til et lokalt konsortium og inngikk en avtale med landets nasjonale elektrisitetsselskap Tenaga Nasional Berhad (TNB) om bygging av tre solcelleparker med en kapasitet på nærmere 200 MW strøm.

Byggeindustrien møtte selskapets norske landsjef Arnfinn Ingar Unum i Kuala Lumpur, hvor han leder selskapets nyetablerte og raskt voksende kontor med 35 ansatte.

– Mye av utfordringen med å bygge solcelleparker i stor skala, er knyttet til logistikken og anleggsjobben, sier Arnfinn Ingar Unum i Scatec Solar. Han er landsjef i Malaysia, hvor selskapet har investert mer enn 2,5 milliarder kroner i tre solcelleparker som er under prosjektering og bygging. Foto: Svanhild Blakstad.

– Det er en stor anerkjennelse for oss å bli valgt som partner på et så stort prosjekt, i konkurranse med aktører fra hele verden. Dette er det største solenergi-prosjektet i Malaysia, og et av de største i Asia, sier Unum til Byggeindustrien.

Scatec Solar, med blant annet Ferd og Folketrygdfondet på eiersiden, bygger ut parkene i partnerskap med finansielle aktører som Verdensbanken og lokale banker og investorer. Disse går gjerne inn med 70-80 prosent av kapitalen, mens Scatec Solar står for resten og er ansvarlig for prosjektering, bygging, drift og vedlikehold.

– Ikke en «walk in the park»

De tre parkene som for tiden er under bygging i Malaysia er hver på godt over 800.000 kvadratmeter eller 80 mål. Det tilsvarer 100 fotballbaner. På én park alene går det med 200.000 solcellepaneler à 1x2 meter.

– Mange tror det er en «walk in the park» å bygge en solcelleinstallasjon, og selv om prinsippene ikke er så veldig kompliserte, så er veldig mye av utfordringen knyttet til logistikk og anleggsjobb. Det er krevende å få inn nok folk som skal montere 200.000 paneler i løpet av to til tre måneder, sier han.

Unum forteller at en park vanligvis bygges i løpet av 6-12 måneder, inkludert grunnarbeid og montering, men at det kan variere fra land til land, avhengig av infrastruktur og hvordan entreprenørbransjen er i det aktuelle landet.

Scatec Solar

Heleid norsk datterselskap av Scatec AS, med blant annet Ferd og Folketrygdfondet inne på eiersiden. Stiftet i 2007 av Alf Bjørseth, som i sin tid var gründer for solcelleselskapet REC.

Utvikler, bygger og drifter solcelleparker i land og områder med mye sol og stort behov for fornybar energi.

Har en børsverdi på rundt NOK 4,7 MRD (pr 29.11.17). 173 ansatte. Omsetning NOK 1.085 millioner (per 2016).

– Det kan fort være mellom 500 til 1.000 personer i sving i de mest hektiske periodene, og vi har det travelt på prosjektene. De er dyre å finansiere, og det er viktig å komme raskt i drift. Bare på de tre parkene vi jobber med nå, er det investert 2,5 milliarder norske kroner, sier Unum.

Stor anleggsjobb

I Malaysia bygges solcelleparkene stort sett på areal som er regulert til industrielt landbruk, det være seg gamle palmeoljeplantasjer eller brakkland. Etter at all vegetasjon er fjernet lages prosjekterte terrengformasjoner og det bygges drenasjegrøfter og systemer for å håndtere vann.

– Det regner mye i Sørøst-Asia, og parkene må kunne stå imot både kraftig regn, stormflo og erosjon. Landskapsformasjonen utformes slik at det blir egnet til å montere solcellepanelene. Det kan fort være inntil én million kubikkmeter jord som skal flyttes på hvert anlegg, og der det er dårlige masser må disse skiftes ut. Dessuten må vi bygge veier og sikre området, så det er en betydelig anleggsjobb før vi kan starte selve monteringen av panelene, sier Unum.

– Panelene er ikke så veldig tunge, men de skal tåle vær og vind i over 20 år, så det må være kontrollert fundamentering av stålstrukturen som panelene monteres på. Det går med 30-40.000 stålpæler på hver park, som stemples ned i jorda. Hvis det er for hardt, må de drilles ned, men vanligvis er grunnen såpass myk at vi «banker» dem ned, forklarer han.

Task force

Scatec Solar har som policy å bruke størst mulig grad av lokale entreprenører og arbeidsfolk på prosjektene rundt om i verden, noe som også er et krav fra myndighetene. Unum innrømmer at det ikke alltid er like lett å få til i praksis.

– Her i Malaysia fungerer det ganske bra, men det er ikke samme standard som vi er vant til fra Norge. De har ofte litt dårligere maskinpark, de har mer ukvalifisert arbeidskraft og de har en litt annen kultur i forhold til det å ha delegert ansvar, sier han.

Derfor har Scatec Solar en egen «task force», eller innsatsstyrke, med lang fartstid og erfaring fra etablering og bygging av solcelleparker over hele verden. Den består av et profesjonelt team med høyt kvalifiserte ingeniører, hvorav ganske mange kommer fra oljebransjen.

– Mannskapet i taskforcen er ikke utførende, men de leder byggingen i prosjektene og har verktøy som brukes til å planlegge og drive kvalitetssikring. I tidligfase er vi tett på, mens lenger ut i prosjektet tar de lokale mer og mer over, mens vi følger opp. Vi må være forberedt på mange utfordringer av forskjellig art. Noen ganger er det dyktige folk, andre ganger er de ikke så dyktige. Og noen ganger er det ikke folk å oppdrive, og da må vi ta et tak selv, sier landsjefen, som selv har fartstid fra olje- og gassnæringen og har bodd i Asia i flere år tidligere.

– En av styrkene i Scatec Solar er at vi har et veldig internasjonalt miljø med en norsk i bedriftskultur i bunnen, hvor det å delegere ansvar står helt sentralt, påpeker Unum.

Kulturforskjeller

Han innrømmer at kulturforskjellene kan være en utfordring:– Man må være forberedt på det meste. Hvis man tror at man kan komme og sette scenen annerledes enn det som gjelder lokalt, blir det feil. Vi må justere oss etter lokale forhold og være litt ydmyke, sier Unum, som understreker at selskapet tilstreber å etablere et godt forhold til alle naboer.

– Vi ønsker å komme inn som en gjest og ikke dure frem, men innrette oss etter lokale regler og skikker. Det er i tråd med det å være grønn og prøve å gjøre verden litt bedre. Vi jobber derfor ganske proaktivt med nærområdene, og har planer om å oppgradere infrastruktur der vi kommer, slik at vi får goodwill. Dette er en praksis vi har overalt, sier han.

Det er snakk om mange lokale arbeidsplasser, både under bygging og videre drift med kontrakter på 21 år.

– Når vi får ferdigstilt de tre parkene vi har på kontrakt her i Malaysia, er målet at vi skal fortsette å bygge enda flere. Malaysia har en vedtatt policy om å få inn grønn energi, og de ligger langt etter i planlagt implementering. Behovet er stort, sier Unum.

Kun storskala

Det er foreløpig ikke aktuelt for Scatec Solar å gå inn i solenergiprosjekter i Norge eller Norden.

– Vi er et børsnotert selskap med aksjeeiere som ønsker avkastning, så vi må prioritere de prosjektene som gir best fortjeneste. Vi jobber foreløpig kun i storskala i ekvatorbeltet hvor det er mye sol, og vi har en backlog og pipeline av prosjekter hvor vi har avtaler om å produsere strøm på mer enn 1500 MW.

– Det er likevel viktig for oss å følge med på utviklingen og vurdere nye konsepter og løsninger i fremtiden. Lagring av strøm på batterier kan være aktuelt på sikt, hvor vi produserer strøm om dagen og lagrer strømmen i en batteripark for å levere om natten. Med slike konsepter og fallende utstyrspriser kan vi også bygge i Skandinavia eller andre steder i verden hvor det er mindre soltid, men det er ikke aktuelt foreløpig, sier han.

Partnerskap med Statoil

I oktober kom nyheten om at Scatec Solar og Statoil har inngått avtale om å etablere en 50/50 joint venture i Brasil for å bygge, eie og operere store solcelleprosjekt. Det er oljegigantens første solenergiprosjekt, og Unum bekrefter at det gir Scatec Solar større spillerom.

– Vi er veldig stolte av at en så stor aktør som Statoil velger oss som partner. For oss betyr det at vi har fått en partner som kan bidra mye på finansiering og som gir oss løfteevne i en helt annen skala enn før, avslutter han.

Nylig ble det også kjent at Scatec Solar med partnere har vunnet ytterligere en kontrakt i Malaysia på et 40 MW prosjekt i delstaten Perak. Byggestart ventes i andre halvår 2018, med tilkobling til nettet i andre halvår 2019.