Norsk Bioenergis flisfyringsanlegg i Fokserød i Vestfold. Foto: Norsk Bioenergi
Norsk Bioenergis flisfyringsanlegg i Fokserød i Vestfold. Foto: Norsk Bioenergi

Norsk Bioenergi kjøper Eiker Bioenergi

Norsk Bioenergi AS tar over 100 prosent av aksjene i Eiker Bioenergi.

Det skriver Norsk Bioenergi i en pressemelding mandag.

I praksis betyr oppkjøpet at Norsk Bioenergi tar over syv flisfyringsanlegg og ett pelletsanlegg som eies og driftes av Eiker, samtlige i Buskerud og Vestfold. Anleggene går inn i Norsk Bioenergis portefølje fra og med mai. Norsk Bioenergi har fra tidligere flere flisfyringsanlegg i det samme området.
– Disse anleggene passer godt inn i eksisterende driftsopplegg, og vil gi god og sikker energileveranse, sier daglig leder Jan Tosptad i Norsk Bioenergi.

Topstad er også deleier i Norsk Bioenergi.

Norsk Bioenergi har siden oppstarten i 2007 etablert et trettitalls klimanøytrale flisfyringsanlegg rundt om i landet. Topstad understreker at det satses aktivt nasjonalt, og at selskapet i dag har nær- og fjernvarmeanlegg i de fleste fylkene i Norge.