- Utfordringen er at betong blir nedvurdert i en del sammenhenger, og derfor har vi en jobb å gjøre med kommunikasjon og å bygge opp et felles budskap som setter betongen i det lyset den fortjener, sier styreleder Eivind Heimdal i Norsk Betongforening. Her fra ERMCO-kongressen i vår. Foto: Tuva Skare

Norsk Betongdag lokker til seg rådgiverne

For første gang vil Norsk Betongdag ha en egen fagsesjon rettet mot rådgiverne. 

Norsk Betongdag 2018

- Norsk Betongdag 2018 er den 47. i rekken.

- Årets utgave går av stabelen 18. og 19. oktober på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

- Dag én byr på faglige innlegg, mens på dag to blir det ekskursjon til Nasjonalmuseet.

Andre halvdel av Norsk Betongdag byr nemlig på to parallelle sesjoner der den ene sesjonen har faginnlegg som skal lokke flere rådgivere til den årlige bransjesamlingen.

– Vi ønsker å utvide nedslagsfeltet og rådgiverne er ikke de som hyppigst besøker Norsk Betongdag. Derfor prøver vi for første gang å legge inn en egen sesjon med faglig innhold som RIBer forhåpentligvis vil finne interessant. Generelt tror vi rådgiverne vil ha stort utbytte av å delta på betongbransjens egen hjemmearena, sier styreleder Eivind Heimdal i Norsk Betongforening.

Bredt program
Programmet for Norsk Betongdag viser at RIBene vil få presentert innlegg fra Standard Norge om Eurocode2, SINTEF kommer for å snakke om Parametrisk design, og ikke minst skal Norconsult snakke om Rogfast-prosjektet. På det øvrige programmet finner vi blant annet innlegg om materialvalg i Regjeringskvartalet, kriminalitet i bygg og anlegg og forskning på aluminiumsarmert betong.

– Jeg synes de som sitter i programkomiteen har gjort en veldig god jobb. Det er et bredt sammensatt program med både gode faginnlegg om betong og mer overordnede temaer. Vi har til og med fått inn et innlegg om byggingen av E4-Forbifart i Stockholm, sier Heimdal, som kan love at det også i år blir hederspriser.

– Vi har både forskningspris, innsatspris og æresmedlem. Det er mange som legger ned en stor innsats for Norsk Betongforening og for betongfaget. Det er derfor ikke alltid like lett å velge den eller de som skal få utmerkelsene, sier Heimdal.

Ønsker bransjesamarbeid
Han mener det jobbes godt med foreningens kjernevirksomhet som er krus, konferanser og publikasjoner. Heimdal forteller også at Betongforeningen jobber med å få til et tettere samarbeid mellom betongbransjens ulike organisasjoner og foreninger. Betongforeningen mener det er viktig at betongbransjen løfter frem en felles profil av betongens egenskaper og bruksområder, enten det er plasstøpt eller betongelementer.

– Ser man på levetid og vedlikeholdsvennlighet, er betong også et bra valg miljømessig. Utfordringen er at betong blir nedvurdert i en del sammenhenger, og derfor har vi en jobb å gjøre med kommunikasjon og å bygge opp et felles budskap som setter betongen i det lyset den fortjener. Kanskje må vi være litt mindre ingeniører og litt mer populærvitenskapelig slik at det vi kommer med blir forståelig for flere, sier Heimdal.

Rekrutterer ny daglig leder
Kommunikasjonen med omverden og Norsk Betongforenings synlighet utad blir en viktig oppgave for Norsk Betongforenings nye daglige leder, som forhåpentligvis vil være på plass i løpet av oktober

– Vi er inne i en prosess med å rekruttere ny daglig leder som skal ta over for Morten Bjerke, som blir 67 år til våren. Vi ønsker nå å rendyrke denne stilingen slik at vi får en daglig leder som blant annet kan heve oss på kommunikasjon og engasjement utad, og være en frontfigur for Norsk Betongforening i de fleste sammenhenger, sier Heimdal.

Betongbransje på høygir
Norsk Betongforenings styreleder er fornøyd med at nok en gang kan samle en betongbransje hvor aktiviteten er meget høy.

– Ja, vi er en bransje på høygir, men det er kanskje viktigere enn noen gang å jobbe for å holde posisjonen vår og gang på gang få bekreftet at betong er et godt valg og en forutsetning for en positiv samfunnsutvikling. Betongbransjen har masse å slå i bordet med, men vi må bli bedre på å få kommunisert ut alt som skjer på miljøsiden, egenskapene til betongen og betydningen den har, poengterer Heimdal.