Norgips lanserer nytt system for sikring av innervegger

Norgips lanserer nytt system for sikring av innervegger kalt Nail It Safety.

Norgips skriver i en pressemelding at de opplever økende etterspørsel etter sikkerhetsklassede vegger, og at de derfor har utviklet systemet Nail It Safety.

Selskapet skriver at det nye systemet er utviklet for sluttbrukerens trygghet, og monteres med spiker og sikkerhetsnett. Gjennom utstansede hull i ryggen av stålprofiler monteres sikkerhetsnett i veggen. Gipsplaten Ultraboard skjøtes uavhengig av stenderens plassering ved hjelp av Bondfiller og spikres med en gassdrevet dykkertpistol.

Norgips skriver i pressemeldingen at monteringen skjer enklere og raskere enn tradisjonell montasje med skruer, innbruddsplater med overlapp og gips.