Norgeshus velger ArchiCAD

Hovedkontoret for Norgeshuskjeden, Idecon AS, har valgt å kvitte seg med sitt gamle tegneprogram og gå over til å tegne husene sine på Archicad.

Idecon as har tegnet på Multicad siden 1989, og har vært en av de med lengst erfaring på programvaren. Multicad skal nå ha sakket akterut i konkurranse med andre leverandører. For å henge med i de stadig økende kravene til effektivitet og kvalitet på tegningene som produseres, så Idecon as nå ingen annen utvei enn å skifte programvare. Valget falt på ArchiCAD, ett program de har brukt på større prosjekter siden 1999. Idecon as har nå fått laget sin egen Norgeshus-mal i ArchiCAD i samarbeid med leverandøren av programvaren (Arkits AS). Denne malen skal være til hjelp for å standardisere tegninger i forhold til de elementer og detaljløsninger de bruker på husene. Malen hjelper de også med å være mest mulig effektive i sitt arbeide. ArchiCAD er meget bra på presentasjonen av boligprosjekter. Idecon as kan nå levere fotorealistiske bilder, film og VR presentasjoner. I tillegg er tegningsfilene konvertibel med de fleste andre DAK programmer. - Vi har tidligere brukt ArchiCAD på kjøpesenter, skoler og andre komplekse bygg, og kjenner derfor godt til programvaren. Denne investeringen vil gi oss et løft som prosjekterende ingeniør og arkitekt kontor, og vi er bedre rustet til å møte de krav våre oppdragsgivere vil stille til oss i årene som kommer sier teknisk sjef Dag Runar Båtvik i Norgeshus.