Store Norske har bestemt seg for å legge ned Gruve 7, som er Norges siste kullgruve i drift, fra 2023. Foto: Heiko Junge / NTB

Store Norske har bestemt seg for å legge ned Gruve 7, som er Norges siste kullgruve i drift, fra 2023. Foto: Heiko Junge / NTB

Norges siste kullgruve legges ned

Longyearbyen lokalstyre har sagt opp avtalen med Store Norske om å kjøpe kull fra Gruve 7 fra september 2023. Dermed legges Norges siste kullgruve ned.

– Gruve 7 eksisterer for å levere kull til energiverket i Longyearbyen. Når avtalen om å levere kull til energiverket nå er sagt opp, er det ikke lenger grunnlag for drift av gruva, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske i en pressemelding.

Det var 15. september at Longyearbyen lokalstyre vedtok å legge ned dagens kullkraftverk innen høsten 2023. Byen skal da gå midlertidig over til diesel, før en permanent, ny fornybar energiløsning skal være på plass.

25. september legges Norges siste kullgruve ned.

55 årsverk forsvinner

Gruve 7 har hovedsakelig levert kull som gir strøm i Longyearbyen, men noe går også til eksport. Foto: Tore Meek / NTB

Gruve 7 har hovedsakelig levert kull som gir strøm i Longyearbyen, men noe går også til eksport. Foto: Tore Meek / NTB

I dag er det historisk høye priser på kull, så fram til nedleggelsen vil Store Norske, som eies av staten, øke produksjonen og eksporten av kull. Til tross for de høye kullprisene er Store Norske avhengig av overføringer fra staten for å dekke driftsunderskuddet.

Nedstengingen fører til at rundt 55 årsverk forsvinner. Svein Jonny Albrigtsen, som er sikkerhetsinspektør i gruva og leder av Svalbard Arbeiderparti og LO-Svalbard, reagerer på nedleggelsen.

– Jeg vil jobbe politisk for å fortsette med gruvedrifta. Det er jo snakk om mange arbeidsplasser. Vi har også fått signaler fra Ap og Sp, som sitter i forhandlinger, om å bevare arbeidsplasser i Gruve 7, sier Albrigtsen til NRK.

Fornybar energi

Store Norske vil heller satse på fornybar energi.

– Vår ambisjon er å skape nye arbeidsplasser i Longyearbyen innen fornybar energi. Det haster å få på plass midler til denne omstillingen, sier Ertsaas i pressemeldingen.