Norges Hytteforbund er misfornøyd med at regjeringen ikke omfatter fritidsboliger i strømstøtteordningen. De har varslet at de vurderer å saksøke staten. Illustrasjonsbilde: Geir Olsen / NTB

Norges Hytteforbund er misfornøyd med at regjeringen ikke omfatter fritidsboliger i strømstøtteordningen. De har varslet at de vurderer å saksøke staten. Illustrasjonsbilde: Geir Olsen / NTB

Norges Hytteforbund mener staten har brutt Grunnloven

Norges Hytteforbund sier deres advokater er enige i at staten kan ha brutt Grunnloven ved å nekte strømstøtte til fritidsboliger. Nå kan det bli søksmål.

– Økland & Co som er vår samarbeidspartner i denne saken, mener det kan være grunnlag for å gå videre med bakgrunn i Grunnlovens paragraf 98 som omhandler forskjellsbehandling, sier leder Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund.

Hytteforbundet har tidligere varslet at de vurderer å gå til sivilt erstatningssøksmål mot staten på grunn av høye strømpriser, og at deres advokater vurderer saken. Dette kan tyde på at de nå tar saken videre.

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen fordi de mener de ikke kan regnes som en husholdningskunde.

Hytteforbundet mener på sin side at Norges rundt 500.000 hytter og fritidsboliger er en del av husholdningen for folk flest, og derfor burde omfattes av støtteordningen.

Hytteforbundet har sendt et brev til Statsministerens kontor og Finansdepartementet hvor de gjør rede for sin side av saken.