Nordisk pris til SINTEF Byggforsk

Byggforskserien og SINTEF Byggforsk er tildelt den nordiske prisen for fuktsikkerhet.

Det skriver SINTEF Byggforsk i en pressemelding torsdag.

Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk fikk årets nordiske fuktsikkerhetspris. Foto: SINTEF Byggforsk

«Fuktsäkerhetspriset» (Moisture Safety Prize) 2014 fra Fuktcentrum ved Lunds tekniske høgskole tildeles Byggforskserien, for 50 års arbeid med å gjøre kunnskap tilgjengelig og anvendbar for byggenæringen.

– En flott og viktig anerkjennelse, sier leder for kunnskapsformidling i SINTEF Byggforsk, Veslemøy Nestvold.

Prisen ble utdelt under konferansen «Building Physics in the Nordic Countries» i Lund, Sverige denne uken.

– Denne prisen er veldig inspirerende for SINTEF Byggforsk, som gjennom Byggforskserien oversetter forskningsresultater og erfaringer fra praksis i anvisninger for å fremme kvalitet og gode løsninger i byggeriene, sier sjefforsker Berit Time og seniorforsker Sivert Uvsløkk som tok imot prisen på vegne av SINTEF Byggforsk.

– Et nasjonalt kunnskapsverktøy

I juryens begrunnelse heter det blant annet «SINTEF Byggforsk har sammen med byggenæringen i mer enn 50 år gjort kunnskap tilgjengelig og anvendbar gjennom Byggforskserien. Den nettbaserte kvalitetsstandarden er i dag et nasjonalt kunnskapsverktøy for hele byggenæringen.

Vi finner det meget viktig at SINTEF Byggforsk formidler nasjonale og internasjonale forskningsresultater og erfaringer til byggenæringen for å fremme kvalitet og hindre framtidige byggskader. Det er vårt håp at denne prisen vil stimulere til å fortsette arbeidet for bedre byggkvalitet og hindring av fuktproblemer.»

– Arbeidet med Byggforskserien er svært viktig for oss som forskningsinstitutt. Vi oppdaterer anvisningene våre jevnlig og har god kontakt med myndigheter og næring når det gjelder å dekke behov for nye anvisninger, sier Nestvold i pressemeldingen.

Nordisk jury

Juryen bak prisen består av representanter fra Fuktcentrum, et forskningssenter ved Lunds tekniske høgskole, forsterket med ytterligere nordiske byggforskere.

Prisen deles ut hvert tredje år til en organisasjon, person eller personer som påvirker byggeprosessen i et prosjekt i Norden på en slik måte at fuktsikkerhet i prosjekteringsfasen, byggingen eller forvaltningen sikres. Det legges også vekt på energiregnskap og miljøaspekt, samt god funksjon under drift.