Leskjerm med liggende spilekledning kombinert med pergola. Trespiler uten overflatebehandling, for eksempel av høvlet eik, vil få en jevn grå farge over tid. Illustrasjon: Byggforskserien, SINTEF Byggforsk

SINTEF slipper guide for hageoppussing

I boken «Lag hageanlegg» beskriver SINTEF Byggforsk hvordan man lager støttemurer, trapper, gangveier, plasser og stier, hagedammer, skjermvegger, pergola og espalier.

Det skriver SINTEF Byggforsk i en pressemelding onsdag.

– De fleste tiltakene i boka kan folk gjøre på egenhånd, men for oppføring av støttemurer med tunge steinmaterialer, større gravearbeider og kompliserte støpearbeider, kan det være aktuelt med profesjonell hjelp med egnet utstyr, forteller Jan Krohn, fagredaktør og seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk.

Med litt motivasjon, tid og tålmodighet kan de fleste anlegge en dam eller bygge en skjermvegg på egenhånd. Dette er arbeid man ellers gjerne må betale dyrt for å få utført, heter det i pressemeldingen.

Bygg en lun uteplass

En pergola kombinert med skjermvegg i hagen kan bli en trivelig, lun uteplass som beskytter mot vind og innsyn, og utnytter solvarmen. I «Lag hageanlegg» forteller SINTEF Byggforsk hvordan man får drømmehagen samtidig som man oppfyller kravene i plan- og bygningsloven og i byggteknisk forskrift.

En pergola be­står som regel av en åpen trekonstruksjon av søyler og åpne takbjelker og sperrer hvor klatreplanter kan vokse seg til og gi skjerming mot innsyn og sol. Et åpent sperretak kan også fungere som skjerming mot direkte solinnstrå­ling ved å filtrere solstrålene, og da særlig om det benyttes flere lag med kryssende sperrer, skriver SINTEF i pressemeldingen.

Følg byggereglene

Skjermvegger er i utgangspunktet søknadspliktige, men i noen tilfeller kan skjermvegger fritas fra søke- og meldeplikt, forutsatt at:

  • Skjermveggen er maks 1,8 meter høy og maks 10,0 meter lang.
  • Skjermveggen er minst 4,0 meter fra nabogrense. Mellom seksjoner i rekkehusbebyggelse kan skjermvegg settes i skillet mellom seksjonene når naboene samtykker.
  • Skjermveggen ikke er til ulempe for nabo eller omgivelser. Dette bør avklares i forkant.

Uavhengig av om det er søknadsplikt eller ikke, skal skjermvegger oppfylle kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10), blant annet til sikkerhet, miljø og brannfare. Ved utforming og plassering skal man ta hensyn til eksisterende bebyggelse og sørge for god estetisk helhet.

Anerkjente løsninger

Rådene i «Lag hageanlegg» gjør deg i stand til å styre unna de vanligste fellene man gjerne går i når man setter i gang med hageprosjekter på egen hånd, heter det i pressemeldingen.

– Dette er velprøvde løsninger som vi har god erfaring med, noe som gir ekstra sikkerhet for at løsningene fungerer godt i praksis, sier Jan Krohn.