Svein Atle Berge i Ølen Betong og Kjetil Ruud, direktør for bygg og anleggsdivisjonen i Norconsult AS.

Nordic Concrete Group og Norconsult etablerer landsdekkende faglig samarbeid

Nordic Concrete Group (NCG) og Norconsult har etablert et faglig landsdekkende samarbeid. Selskapene legger ut på en turne høsten 2020 hvor de inviterer kunder, byggherrer, arkitekter og rådgivende ingeniører på fagseminar.

- Mange skader oppstår grunnet kombinasjon av mangelfull prosjektering og dimensjonering, feil valg av materialer, materialkvalitet og ikke minst utførelse. Optimalisering av byggets bæresystem og valg av løsninger må skje i tidlig fase der ett samspill/samarbeid mellom alle aktører fra byggherre til arkitekt/rådgiver, entreprenør og leverandører er ett viktig suksess-kriterium. Krav og forventninger må avstemmes før prosjektering har kommet så langt at prosessen ikke er reverserbar. Derfor har Norconsult og selskapene i NCG tatt tak i problemstillingen, og ønsker å formidle gode løsninger og oppfordre til dialog i tidlig fase, heter det i en pressemelding fra partene.

- Materialvalg er et hyppig diskusjonstema. Funksjonskrav bør være styrende fremfor bastante krav til materialtyper, sier daglig leder i NCG, Svein Atle Berge i meldingen.

- Vi skal sikre bærekraftige løsninger i alle våre oppdrag, og vi mener det er viktig å ha kompetanse som gjør at vi forstår hvordan for eksempel valg av materialer og mengder må optimaliseres for å få lavest mulig CO2-utslipp i hele løsningens levetid. Optimaliserte materialvalg, dimensjoner, konstruksjoner og aksesystem betyr som oftest at både miljøbelastning og kostnader er minimert, påpeker Kjetil Ruud, direktør for bygg og anleggsdivisjonen i Norconsult AS

- Kompetansen i bransjen må økes for å synliggjøre faktiske miljøavtrykk på ferdigbetong anno 2020. Vi ser til stadighet referanser på C02-avtrykket til ferdigbetong som er mange tiår gamle. Samtidig er det viktig å understreke at miljøfremmende tiltak er mer enn bare materialvalg. I 2020 er det knapt noe som kan kalles «standard betongresepter». Betongresepter optimaliseres for å imøtekomme funksjonskrav og miljøkrav. For å få til dette må bransjen oppdatere seg på mulighetene i dagens standardverk og med dagens bindemidler. Vårt landsdekkende samarbeid med Norconsult, der vi sammen strekker ut en hånd til entreprenører, byggherrer og arkitekter, er etablert for å sette fokus på nettopp denne problemstillingen, utdyper Berge.

De peker på at et prosjekt ikke blir vellykket før alle involverte parter i et byggeprosjekt bidrar og bruker sin erfaring og kompetanse.

- Dette inkluderer alle berørte parter fra idefase til utførelse. Entreprenør, sammen med rådgivende ingeniør og ferdigbetongleverandør, vil i de fleste prosjekter legge store føringer for mulige byggemetoder. Her må dialogen bli bedre hvis man skal ha mål om å strekke seg etter «optimale løsninger», skriver de i meldingen.

Det er et felles ønske fra NCG og Norconsult at samarbeidet gir et bransjeløft i form av bevisstgjøring av tilgjengelig oppdatert faglitteratur, utstrakt bruk av moderne byggemetoder og en generell oppdatering på moderne betongteknologi.

- Sammen skal vi strekke oss etter miljømål, redusere kostnader, optimalisere løsninger, øke kvalitet og imøtekomme krevende fremdriftsplaner. Norsk Betongforening har gode og nylig presenterte publikasjoner som gir muligheter og legger føringer for hvordan byggeprosjekter nå kan gjennomføres. I fagseminarene vil vi introdusere et utvalg publikasjoner med fokus på samspillet mellom rådgiver, byggherre, arkitekt, ferdigbetongleverandør og entreprenør, skiver NCG og Norconsult.