Nils Morten Huseby (t.v.), styreleder i Norconsult, og Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult. Foto: Norconsult
Nils Morten Huseby (t.v.), styreleder i Norconsult, og Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult. Foto: Norconsult

Norconsult vil på børs

Norconsult planlegger en notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

I en pressemelding skriver det at det nå er startet en prosess der målet er å notere selskapets aksjer på Oslo Børs. En børsnotering kan potensielt skje allerede i løpet av 2023 hvis interne og eksterne forhold tillater dette.

Det er medarbeiderne i Norconsult som eier samtlige aksjer i selskapet, og det er aksjonærene som har besluttet det de anser er den mest hensiktsmessige eiermodellen for selskapet fremover. I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling mandag 9. januar stemte 95 prosent av de fremmøtte stemmene for en børsnotering.

– En børsnotering vil styrke Norconsults posisjon som Norges største, og et av Nordens ledende rådgivningsselskaper for ingeniører, arkitekter og samfunnsplanleggere. En notering på Oslo Børs åpner også for at selskapet i større grad kan vurdere strategiske muligheter som krever finansiell fleksibilitet, samtidig som vi skal ivareta alle våre dyktige medarbeideres interesser og selskapets sterke kultur, sier Nils Morten Huseby, styreleder i Norconsult i meldingen.

– Vi ser frem til en notering på Oslo Børs og de spennende mulighetene som vil åpne seg for Norconsult på lang sikt. Investorer vil få anledning til å investere i et selskap som hver dag utvikler morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse, og som tross tøff konkurranse i markedet har levert god vekst, solide marginer og et attraktivt utbytte gjennom en årrekke, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult i samme melding.

Norconsult har via oppkjøp og sterk organisk vekst de seneste årene etablert betydelige virksomheter i Sverige og Danmark. I tillegg inngår blant annet datterselskapene Nordic – Office of Architecture, Norconsult Informasjonssystemer og Technogarden i konsernet.

En annen stor norsk rådgiver, Multiconsult, ble notert på Oslo Børs 22. mai 2015. Flere av de andre store rådgiverne med virksomhet i Norge er nortert på børsene i sine respektive hjemland.