Den franske entreprenøren EIffage, som bygger ny E18 gjennom Porsgrunn, er 1,8 prosent norsk. Her fra gjennomslaget i Kjørholttunnelen. Foto: Eiffage.

Den franske entreprenøren EIffage, som bygger ny E18 gjennom Porsgrunn, er 1,8 prosent norsk. Her fra gjennomslaget i Kjørholttunnelen. Foto: Eiffage.

Foto: Eiffage.

Oljefondet storeier i utenlandske entreprenører – her er listen

I bransjen prates det ofte om norske og utenlandske entreprenører, men sannheten er at en god slump av nordmenns fremtidige pensjon er plassert i flere av disse. Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet, er inne på eiersiden i de fleste store entreprenørkonsern.