Bård Venås fra seksjon for Sikkerhet og analyse i Norconsult.

Norconsult vil bedre BREEAM-sertifiseringen

Norconsult har kommet med sitt bidrag for en forbedret BREEAM-miljøsertifisering for innendørs luftkvalitet og bygningsventilasjon.

Det skriver Norconsult i en pressemelding mandag.

Rapporten, som nå er sendt til Norwegian Green Building Council (NGBC), foreslår en ny, preakseptert løsning i tillegg til BREEAM NORs 10-meter regel om plassering av luftinntak og luftavkast, hvor brukt ventilasjonsluft slippes ut, skriver Norconsult. Løsningen vil, ifølge rådgiverselskapet, gi høyere innendørs luftkvalitet sammenlignet med dagens krav.

– Vi ser frem til at resultatene våre skal vurderes, og håper at arbeidet vil gjøre det mulig å endre den svært omdiskuterte 10-meter regelen, uttaler Bård Venås fra seksjon for Sikkerhet og analyse i Norconsult.

Han har ledet arbeidet med å utarbeide Norconsult-rapporten, som er et samarbeid mellom gruppen CFD og strømningsteknikk og seksjonene Teknisk Drift/Byggautomatisering og Bygningsfysikk. Norsk VVS Stiftelse for forskning har støttet arbeidet.

Norconsults forslag er at det etableres en ny preakseptert løsning for jetavkast; utløp fra ventilasjonsanlegg som blåser oppover fra tak. Løsningen har enkle designkrav, samt minimumsgrense for hastighet ut fra avkastet.

– Så langt har vi fått hyggelig svar fra NGBC, med takk for innsatsen, og bekreftelse på at de skal gå inn i dokumentasjonen sammen med Building Research Establishment (BRE) i England. Første utkast til revisjon av den norske manualen er allerede sendt ut på høring, så forslaget vårt kommer mest sannsynlig med i neste versjon, forteller Venås.