Veronica Lindgren og Tony Strandberg. Foto: Sten Jansin
Veronica Lindgren og Tony Strandberg. Foto: Sten Jansin

Norconsult Sverige overtar jernbaneteknikk-team fra Projektengagemang

Norconsult i Sverige styrker sin kompetanse innen jernbaneteknikk gjennom å overta spor- og jernbaneteknikkdelen fra selskapet Projektengagemang. Med dette styrker selskapet seg med 18 spesialister innen jernbanefaget.

– Bærekraft og bærekraftig transport er en forutsetning for å levere på klimamålene. Derfor blir jernbanekompetanse stadig viktigere. Når vi nå fikk muligheten til å styrke vår kompetanse innen dette området, valgte vi å gripe sjansen, sier Ljot Strömseng, administrerende direktør for Norconsult Sverige i en pressemelding.

I 2016 etablerte Norconsult Sverige et eget spor- og jernbaneteam, som har vokst og i dag teller 35 medarbeidere fordelt på ni kontorer i Sverige. Ambisjonen er å vokse for å kunne vinne enda flere spennende oppdrag innen jernbane og ytterligere styrke posisjonen innen faget, står det i meldingen.

De nye medarbeiderne bringer med seg ny og kompletterende kompetanse, for eksempel innen det felles europeiske, digitale signalsystemet ERTMS, noe som gir Norconsult Sverige muligheten til å jobbe med nye kunder og oppdrag.

– Nå ser vi frem til en spennende høst, hvor vi skal gjøre vårt ytterste for å ta godt i mot våre nye kollegaer. De blir et flott tilskudd til vår nåværende virksomhet, hvor vi kommer til å utfylle hverandre på en veldig god måte, sier Tony Strandberg, teamleder for Spår- och järnvägsteknik i Norconsult Sverige i meldingen.