Nye Bodø lufthavn. Illustrasjon: Norconsult/LPO arkitekter/Archus arkitekter

Norconsult miljøsertifiserer ny Bodø-flyplass i både Breeam og Ceequal

Avinor vil miljøsertifisere utbyggingen av ny lufthavn i Bodø gjennom både Breeam og Ceequal, og har nå hyret inn Norconsult for å lede sertifiseringsjobben.

Det skriver Norconsult i en pressemelding torsdag.

Avinor har tidligere besluttet at den nye flyplassterminalen skal sertifiseres til nivået Breeam Excellent. Nå har de også valgt å gå videre med Ceequal-sertifisering av anleggsarbeidene som kreves for å klargjøre tomten og etablere rullebaner på den nye lufthavnen i Bodø. Lufthavnprosjektet blir et av de første prosjektene i Norge som kombinerer de to systemene for miljøsertifisering, skriver Norconsult.

– Effektene av å se anleggs- og byggearbeidene i en større sammenheng gir oss en unik mulighet til å ta tak i de miljømessige utfordringene forbundet med etableringen av bygningsmasse og banesystemer, samtidig som vi planlegger for en energieffektiv og miljøvennlig drift av ny lufthavn Bodø ved åpning, sier prosjektdirektør Helge Albertsen i Avinor.

Norconsult leder arbeidet med miljøsertifisering av ny lufthavn Bodø på vegne av Avinor.

– Det er god tradisjon for å miljøsertifisere bygg gjennom Breeam, men innen anlegg er miljøsertifisering mindre utbredt. For å løfte bevisstheten om miljø og bærekraft ytterligere innen denne sektoren, må store, offentlige byggherrer gå foran og stille krav. Det er derfor svært positivt at Avinor ønsker å iverksette både Breeam- og CeequL-sertifisering ved bygging av ny lufthavn Bodø, og Norconsult er stolte over å skulle bidra i gjennomføringen av dette, sier Janicke P. Garmann, konserndirektør for bærekraft i Norconsult.

Høsten 2020 gjennomførte Avinor og Norconsult en prosess for å identifisere utslippsreduserende tiltak for anleggsvirksomheten knyttet til etableringen av den nye lufthavnen.

– Miljøsertifiseringsordningene hjelper prosjektet med å identifisere de tiltakene som er best for miljø og samfunn, og samtidig økonomisk bærekraftige. Vi har flere eksempler på at miljøvennlige tiltak både er kostnadseffektive og samtidig bidrar til å redusere den negative påvirkningen på omgivelsene, sier Guro Thue Unsgård, Ceequal-ansvarlig for prosjektet i Norconsult.

Byggingen av ny lufthavn Bodø registreres, ifølge Norconsult, i Ceequal som «Whole Project Award». Dette tildeles et prosjekt som innfrir Ceequal-krav i alle planfaser, fra planlegging til endt bygging. Terminalbygget planlegger Avinor å Breeam-sertifisere både for prosjekteringsfasen og for ferdig bygg, heter det i pressemeldingen.