Niras Norge undertegnet avtalen med Statens vegvesen fredag.

Niras sikret seg E16-kontrakt med Vegvesenet

Niras Norge skal utarbeide anbudsdokumenter og være byggherrerådgiver på veiprosjekt.

Den smale, usikrede delen av E16 mellom Roa nord for Gardemoen og Hønefoss skal oppgraderes til dagens krav, med økt sikring og fremkommelighet.

Niras Norge skal stå for anbudet til totalentreprisen, og være byggherrerådgiver på prosjektet.

Vegvesenet har vurdert oppgaven til omkring 28 000 timer.

Den nye veien blir cirka14 kilometer lang, og ordren omfatter to motorveikryss og 13 broer, inkludert to større broer som forventes utført i fritt frembygg.

I tillegg er det opsjoner på utarbeiding av støyberegninger, samt detaljprosjektering av to mindre, tilstøtende veiprosjekter.

Nyheten vekker glede på Niras’ kontor i Oslo.
- Avtalen er et perfekt utgangspunkt for å bygge videre på Niras’ infrastruktursatsning i Norge. Den er et viktig strategisk signal, som også gjør det lettere å rekruttere de dyktige medarbeiderne som våre ambisjoner om vekst forutsetter, sier Janne Aas-Jakobsen, direktør i Niras Norge i en melding.

Utover Niras Norge vil eksperter fra den danske infrastrukturdivisjonen i Niras involveres, i tillegg til Dr. techn. Olav Olsen AS, Ing. Rasmussen & Strand AS og Structor Oslo AS, som er med som underleverandører.

Avtalen er det andre store veiprosjektet Niras lander i Norge. I mai 2015 kom den første avtalen på reguleringsplaner til den vestlige hovedferdselsåren E39 rett sør for Stavanger.