Regjeringen har strammet inn på bruken av innleie og innført et totalforbud mot innleid arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke. Nå har Esa åpnet sak mot Norge. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Regjeringen har strammet inn på bruken av innleie og innført et totalforbud mot innleid arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke. Nå har Esa åpnet sak mot Norge. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Ni bemanningsbyråer har nå saksøkt staten

Ni bemanningsbyråer har tirsdag levert et erstatningssøksmål på 35 millioner kroner mot staten på grunn av de nye innleiereglene for arbeidskraft.

Som Byggeindustrien tidligere har meldt, har Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig samlet flere firmaer, som hevder de har tapt mange millioner kroner på innleieforbudet, til et erstatningssøksmål mot staten. Nå er erstatningssøksmål levert.

– Søksmålet bygger på at Eftas overvåkingsorgan har rett i at Norge har brutt EØS-avtalen. Dette skal vi få avklart av Efta-domstolen. Dersom den bekrefter brudd på EØS-avtalen, er staten erstatningspliktig overfor alle dem som har tapt penger på innleierestriksjonene, som ble innført fra 1. april i år, skriver advokat Nicolay Skarning i advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig i en epost til NTB.

Med tapene løpende over tre år blir kravet akkumulert til cirka 100 millioner kroner. Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som er stevnet i saken. NTB har tirsdag kveld bedt departementet kommentere søksmålet, men har ikke fått svar.

I sommer tapte 30 bemanningsselskap en rettssak mot staten i Oslo tingrett. Bedriftene mener at endringene er i strid med EØS-avtalen og har anket dommen til lagmannsretten.

I slutten av juli sendte overvåkingsorganet Esa et formelt åpningsbrev til Norge for å ha innført «uberettigede og uforholdsmessige» restriksjoner på bruken av innleie. Norge har nå én måned på å uttrykke sitt syn før Esa kan beslutte å ta saken videre til Efta-domstolen.

Bakgrunnen for spliden er lovendringene som fjerner muligheten bedrifter har til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter. I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygg- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.