Advokatene Odd Stemsrud (til venstre), Hege Abrahamsen og Thorkil Aschehoug i Advokatfirmaet Grette, har på vegne av bemanningsselskapene anket tingrettens avslag om midlertidig forføyning til lagmannsretten. Foto: Advokatfirmaet Grette.
Advokatene Odd Stemsrud (til venstre), Hege Abrahamsen og Thorkil Aschehoug i Advokatfirmaet Grette, har på vegne av bemanningsselskapene anket tingrettens avslag om midlertidig forføyning til lagmannsretten. Foto: Advokatfirmaet Grette.

Anker innleie-forføyning til lagmannsretten

Etter at 30 bemanningsforetak ikke nådde frem med krav om midlertidig forføyning i Oslo tingrett den 30. juni, har de fått støtte fra ESA. Nå anker de saken til lagmannsretten.