Advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO. Foto: Moment studio

Advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO. Foto: Moment studio

NHO og KS sammen mot flertallet for å forenkle bygg- og anleggsanskaffelser

I utredningen for ny anskaffelseslov har et mindretall bestående av utvalgsrepresentanter fra KS og NHO gått sammen for å foreslå enklere regler for anskaffelser under EØS-terskelverdien på 56 millioner kroner.