Et konvensjonelt kjernekraftverk i Tsjekkia. Rapporten fra NHO konkluderer med at driftskostnadene for de nye SMR-kjernekraftverkene trolig kan bli større enn for konvensjonelle kjernekraftverk. Foto: AP / NTB.
Et konvensjonelt kjernekraftverk i Tsjekkia. Rapporten fra NHO konkluderer med at driftskostnadene for de nye SMR-kjernekraftverkene trolig kan bli større enn for konvensjonelle kjernekraftverk. Foto: AP / NTB.

NHO konkluderer: Ikke riktig å satse på kjernekraft nå

Kjernekraft er ulønnsomt med dagens kostnadsnivå, ifølge en ny NHO-rapport. Staten må heller må satse på andre løsninger, mener NHO-direktør Anniken Hauglie

– Et fokus på kjernekraft nå vil være en avsporing fra løsninger vi trenger for å unngå kraftkrise på 2030-tallet, sier viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie.

Mandag mottok hun en rapport om kjernekraft som NHO har bestilt av Rystad Energy.

– Når stadig flere peker på kjernekraft som en løsning, har vi vært nysgjerrige, men vi har savnet et faktagrunnlag for å diskutere kjernekraft i en norsk kontekst. Det har Rystad Energy levert, sier Hauglie.

I rapporten konkluderes det med at kjernekraft er ulønnsomt med dagens kostnadsnivå.

– Tatt i betraktning teknologisk umodenhet, kostnader, tidslinje og norske behov, mener vi at det ikke er riktig at staten prioriterer ressurser på utvikling av kjernekraft nå, sier Hauglie.

– For dyrt

Ifølge rapporten er kjernekraft dyrt sammenlignet med fornybare energikilder. Det har høye investeringskostnader og betydelig risiko for tids- og kostnadsoverskridelser, skriver Rystad Energy.

– Selv med optimistiske kostnadsestimater har kjernekraft total energikostnad på over 80 EUR/MWh, slås det fast.

Det tilsvarer med dagens kurs 93 øre per kWh, noe som riktignok er billigere enn det strømkunder i Sør-Norge nå for tiden må betale for strømmen.

Mandag er snittprisen 141 øre per kWh i de to sørligste strømsonene i Norge.

I rapporen heter det at det på 2030-tallet må vises et lavere kostnadsnivå for at det skal være relevant å satse ut fra et kostnadsperspektiv.

Usikkerhet rundt små modulære reaktorer

Rapporten har også vurdert bruken av såkalte «små modulære reaktorer» (SMR).

«SMR kan være en løsning på utfordringene rundt tids- og kostnadsoverskridelser i kjernekraft», slås det fast.

Men det understrekes at det er stor usikkerhet knyttet til kostnadsanslagene.

– Rapporten viser at kjernekraft er dyrt, at SMR tar tid å utvikle og at den antakelig heller ikke vil bli billigere enn konvensjonell kjernekraft. Først når SMR er testet og bevist, kan vi si om det egner seg for Norge, sier Hauglie.

Kan endre seg

NHO-direktøren utelukker ikke at situasjonen vil endre seg i framtiden.

– Tiden får vise om teknologien blir konkurransedyktig, og om det kan bli aktuelt på lang sikt, sier hun.

Enn så lenge mener NHO at norske politikere heller må arbeide for andre løsninger, som kan være på plass raskere.

– Som vannkraft, vindkraft – på land og til havs, solkraft og energieffektivisering, sier Hauglie.

I februar konkluderte flertallet i den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen også med at kjernekraft ikke er en løsning for Norge nå, men at man bør følge med på utviklingen.

Norsk Kjernekraft: – Bestillingsverk

Selskapet Norsk Kjernekraft AS, som jobber for å bygge kjernekraft i Norge, mener det er «all grunn til å stille spørsmål ved formålet» med Rystad Energys rapport for NHO.

– Dette er et bestillingsverk fra en interesseorganisasjon som ikke vil ha kjernekraft, utarbeidet av et analysebyrå som ikke vil ha kjernekraft, og som skal overleveres til et departement som ikke vil ha kjernekraft, sier administrerende direktør Jonny Hesthammer i en pressemelding.

Han mener at hele premisset for rapporten er feil.

– Mens Norsk Kjernekraft skal bygge små kraftverk med private midler og privat risikokapital, antar Rystad feilaktig at formålet er å etablere et statlig kjernekraftprogram hvor staten tar all finansiell risiko, sier han.

Organisasjonen Klimavenner for kjernekraft har varslet en demonstrasjon i forbindelse med rapportframleggelsen. De mener også det er snakk om et bestillingsverk.

– Vi er skeptiske til hvor nøytral denne rapporten vil være, skriver organisasjonen i en pressemelding.