Pessimismen er på vikende front blant NHO-bedriftene. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Pessimismen er på vikende front blant NHO-bedriftene. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NHO-bedriftene ser lysere på framtida

Færre bedrifter venter vanskeligere tider framover og flere ser lyst på framtida, men fortsatt er det stor overvekt av pessimister blant NHO-bedriftene.

Selv om bedriftenes syn på nåsituasjonen er nokså uendret – hver fjerde NHO-bedrift vurderer den fortsatt som dårlig – er det en markant reduksjon i andelen bedrifter som ser mørkt på framtida, viser NHOs månedlige medlemsundersøkelse for februar.

* 30 prosent av de spurte sier de venter at markedssituasjonen skal forverre seg. I januar svarte 37 prosent det samme.

* 16 prosent av bedriftene venter bedring i markedssituasjonen, mot 12 prosent av deltakerne i januarmålingen.

* Det betyr at overvekten av framtidspessimister blant NHO-bedriftene har falt fra 26 til 14 prosentpoeng.

Bedre nesten overalt

Spørsmålet som er stilt, gjelder markedssituasjonen de neste seks månedene. Det er en overvekt av pessimister i nesten alle næringene, med unntak av Abelia, Sjømat Norge og NHO transport, hvor det er flest optimister.

Derimot er oppfatningen forbedret i nesten alle næringer når det kommer til framtidsutsiktene.

Medlemsundersøkelsen er tatt opp mellom 1. og 7. februar, blant 3197 deltakere. Tallene er uvektede og ikke sesongjusterte.

Hver fjerde negativ

* Hver fjerde NHO-bedrift opplever markedssituasjonen nå som dårlig, omtrent på nivå med januar, da 26 prosent svarte det samme.

* 21 prosent av bedriftene anser sin markedssituasjon nå som god, like mange som i januar.

* De resterende bedriftene – over halvparten av deltakerne – opplever sin nåsituasjon som tilfredsstillende.

* Overvekten av pessimister holder seg stabil på 4 prosentpoeng.

Ikke uventet er det Sjømat Norge, NHO Transport og Offshore Norge hvor flest bedrifter opplever situasjonen som god. I motsatt ende av skalaen ligger byggenæringen og bilbransjen.

Flest nøytrale

Nesten alle fylker er det flere bedrifter som ser negativt på markedsutsiktene de neste seks månedene, men også her er bildet stort sett at det er mindre utbredt pessimisme i februarmålingen enn det var i januar.

Bildet er mest dystert i Vestfold og Innlandet, mens det er som lysest i Troms og Rogaland.

I alle landets fylker er det likevel størst andel av bedriftene som svarer at de tror markedssituasjonen vil forbli uendret det neste halvåret.