Foto: Madeleine Bergheim

Foto: Madeleine Bergheim

Det blir et krevende lønnsoppgjør for byggenæringen

Snart starter forhandlingene i forbindelse med lønnsoppgjøret for 2024. Kravet fra arbeidstakersiden er klart, årets oppgjør skal munne ut i økt kjøpekraft. Store deler av næringslivet opplever nå gode tider, og dermed kan dette gi store utfordringer for en hardt presset byggenæring.