NGI forsker på svartskifer i samarbeid med bygg- og anleggsnæringen.
NGI forsker på svartskifer i samarbeid med bygg- og anleggsnæringen.

NGI jakter ny kunnskap om svartskifer

I prosjektet Under Oslo forsker NGI på svartskifer i tett samarbeid med bygg- og anleggsbransjen. – Det er viktig at utgravd svartskifer blir behandlet og lagret riktig, for å unngå skader på mennesker, miljø og infrastruktur, sier prosjektingeniør.