NFF inviterte til ekstraordinær generalforssamling i forkant av Fjellsprengningsdagen.

NFF vedtok etiske retningslinjer

En enstemmig generalforsamling vedtok torsdag morgen etiske retningslinjer for Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF). Foreningen fikk også på plass oppdaterte lover som skal styrke demokratiet i NFF.

NFF-styreleder Øyvind Engelstad.

– Vi er opptatt av å ha retningslinjer som sier noe om respekten vi skal ha for andre mennesker og at mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet ikke blir akseptert hverken i NFF eller i bransjen generelt, sier styreleder Øyvind Engelstad til Byggeindustrien.

– Ikke alltid like ryddige

NFFs etiske retningslinjer ble tatt opp som en egen sak under en ekstraordinær generalforsamling som var en del av NFFs frokostmøte i forkant av Fjellsprengningsdagen.

Frem til nå har NFF forholdt seg til Teknas etiske retningslinjer, men NFF-styret, med Øyvind Engelstad i spissen, mente det var riktig å få på plass egne retningslinjer for foreningen.

– Vi mener det vil styrke foreningen at vi har egne etiske retningslinjer som gjelder våre medlemmer. Bakgrunnen er at vi ønsker å styrke fokuset på etisk handlemåte og inkludering i bransjen. I kjølvannet av #meeto-kampanjen og den bevisstgjøringen den kampanjen førte med seg ønsker vi også å vektlegge viktigheten av respekt for andre mennesker. Vi er en forening i en bransje som kanskje ikke alltid fremstår som de mest ryddige på dette området, og derfor er det ekstra viktig at vi løfter dette viktige tema frem og at vi har klare retningslinjer, sier Engelstad.

– Folk flest oppfører seg

Engelstad tok også opp NFFs etiske retningslinjer under innledningen av Fjellsprengningsdagen.

– Folk flest oppfører seg, men jeg tror det er viktig å fremheve at vi i en mannsdominert bransje må ta vare på mangfoldet og at vi må følge noen etiske retningslinjer som gjør at alle synes det er hyggelig å være til stede på arrangementer i regi av NFF, ikke minst Fjellsprengningsdagen, understreker Engelstad.

Vil styrke demokratiet

I tillegg til etiske retningslinjer, vedtok NFF oppdaterte avstemningslover som skal styrke demokratiet i foreningen. NFF-medlemmene trenger nå ikke lenger å være til stede for å stemme på saker under foreningens generalforsamling.

– Vi har frem til nå hatt interne lover som sier at man må være til stede på generalforsamling for å stemme på saker. Det trenger ikke nødvendigvis å være hensiktsmessig i forhold til bredest mulig engasjement og ivaretagelse av demokratiet i en forening der medlemmene er geografisk spredd og ofte er forpliktet til å være til stede der de har sitt daglige virke, sier generalsekretær Tone Nakstad i NFF.