Denne ukken arrangerte NFF temakveld med Ceequal på agendaen. Generalsekretær Tone Nakstad (midt i bildet) mener det er på tide at de store anleggsbyggherrene finner et enhetlig system for miljøoppfølging i prosjektene. Foto: Ruth G. Haug.

NFF satte fokus på Ceequal - vil ha byggherrene på banen

Generalsekretær Tone Nakstad i NFF mener norske byggherrer må få til et mer enhetlig system for miljøoppfølging i prosjektene, og Ceequal kan være løsningen.

Denne uken arrangerte Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) den andre av i alt fire temakvelder der miljø står på agendaen. Rundt 40 representanter fra bransjen møtte opp for å høre om Nye Veier, Veidekke og Multiconsult sine erfaringer med miljøsertifiseringssystemet Ceequal.

Tone Nakstad er fornøyd med oppmøte og sier det var både gode innlegg og diskusjoner knyttet Ceequal og hvordan sertifiseringssystemet bidrar til bærekraftige anleggsprosjekter.

– NFF er av den oppfatning at oppfølgingen av miljøforbedringene bransjen gjør bør standardiseres, kommenter Nakstad.

Bransjeforeningen mener en standardisert oppfølging av miljøet i prosjektene vil sikre at oppfølgingen inneholder de rette elementene og at alle leddene i verdikjeden bruker samme begrepsapparat. NFF mener standardisering også vil gi en oppfølging som blir mest mulig effektiv, og ikke minst skapes det et felles miljø for læring og erfaringsutveksling.

Enhetlig miljøoppfølging

Tone Nakstad sier til Byggeindustrien at NFF ønsket å sette fokus på Ceequal fordi det nå er på tide at byggherrene får til en mer enhetlig måte å drive miljøoppfølging i prosjektene.

– Det er rett og slett tullete at alle de store byggherrene har sine egne systemer for hvordan de følger opp miljøet i prosjektene. Det må være mulig å få til en mer enhetlig måte å gjøre dette på. Bruker man et oppfølgingssystem som for eksempel Ceequal, så er det faktisk mulig å sammenligne ting på tvers og bransjen blir god på selve prosessen. Man slipper dermed å bruke masse ekstra tid på å sette seg inn i hvordan byggherrene ønsker å følge opp miljøet i prosjektene og denne energien kan man da heller bruke på å komme opp med de gode tiltakene, fastslår Nakstad.

Entreprenørstyrt

Hun mener det er positivt at Nye Veier nå har satt Ceequal eller lignende systemer som krav i sine kontrakter, men hun savner lignende initiativ fra Statens vegvesen og Bane NOR.

– Det som er viktig å få frem rundt Ceequal er at det er entreprenørene og ikke byggherrene som driver dette frem. Entreprenørene ser at denne typen verktøy er smart med tanke på å systematisere miljøarbeidet i prosjektene, og dette er de opptatt av fordi man i flere og flere kontrakter må dokumentere hvordan miljøkrav følges opp. Ceequal er et meget godt hjelpemiddel for å ivareta miljøet og systematisere miljøarbeidet i prosjektene, og det burde kanskje flere av byggherren også oppdage, sier Nakstad.

Fire temakvelder

I 2019 arrangerer NFF i alt fire temakvelder med miljø på agendaen. I februar var det ytre miljø i form av naboer og nabokontakt som var temaet, mens denne uken var det altså anleggsbransjens bruk av Ceequal som sto på plakaten.

– Neste temakveld setter vi søkelyset på utslipp fra anleggsprosjekter og hva vi gjør for å beskytte miljøet under bygging av blant annet veier og jernbane. Etter sommeren vil vi i tillegg ha et temamøte der vi ønsker å sette fokus på bruk av undergrunnen generelt og viktigheten av å ha en reguleringsplan også under bakken. NFF mener mange utfordringer i dagen kan løses i grunnen, men da må det inn i planleggingen, og på det området er det andre land som har kommet lenger enn Norge, sier Nakstad.