Arkivfoto

NFF arrangerer temakveld om håndtering av naboer

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) - Internasjonal komité vil i samarbeid med komiteens støttemedlemsbedrifter invitere til fire temakvelder i 2019 med fokus på bransjens påvirkning på det øvrige samfunnet.

Den første temakvelden vil det bli fokus på håndtering av naboer ved store prosjekt i urbane strøk

Torsdag 21. februar blir det dermed presentasjon av to meget store urbane infrastrukturprosjekt, Follobanen og Thames Tideway Tunnel Project.

Follobaneprosjektets fire store tunnelboremaskiner har boret under tett bebygde strøk i både Oslo og Ski kommuner i til sammen nesten to år.

Et omfattende arbeid ble gjort for å kartlegge støynivå, beregne prognoser for ulempeperioder for den enkelte husstand. Et stort program for kommunikasjon med de berørte naboene og system for å tilby alternativ overnatting har vært viktig for prosjektets fremdrift.

Kom og hør erfaringene fra megaprosjektet fra geomatiker Silje Breckan Paulsen og kommunikasjonsrådgiver Gro Elden. 

Programme Delivery Director Andy Alder vil snakke nærmere om Thames Tideway Tunnel Project.

I de videre arrangementene har de også valgt å legge vekt på håndtering av omgivelsene, utslipp og bruk av undergrunnen i fremtiden i denne omgangen.

Temakveldene vil involvere både norske og utenlandske eksperter på disse fire ulike deltemaene:

1 - Håndtering av naboer ved store prosjekt i urbane strøk (21. februar)
2 - Miljøregnskap – hvordan kan NFF bidra til en bransjestandard? (21. mars)
3 - Utslipp av ulike typer fra våre anlegg (13. juni)
4 - Reguleringsplan i undergrunnen (5. september)

– NFF ønsker gjennom temakveldene å få fram det beste fra Norge, samt hva vi kan lære fra andre land. Temakveldene er åpnet for et begrenset antall deltagere for å stimulere til en dynamisk interaksjon mellom foredragsholdere og deltagere. I tillegg ønsker vi med disse temakveldene å skape en sosial arena der man treffer likesinnede og får en god mulighet til å knytte nye kontakter i bransjen heter det i en melding fra foreningen.

Hver kveld er enkeltstående arrangement, men arrangementene er planlagt i sammenheng.

Les mer om arrangementene her