Hinna Park Facility Management drifter næringseiendommer i Hinna Park, på Ullandhaug og i Stavanger Sentrum. Foto: Hinna Park
Hinna Park Facility Management drifter næringseiendommer i Hinna Park, på Ullandhaug og i Stavanger Sentrum. Foto: Hinna Park

Newsec kjøper Hinna Park Facility Management

Newsec Basale AS kjøper alle aksjene i Hinna Park Facility Management AS, et selskap som drifter næringseiendommer i Stavanger. Selgere er Entra ASA og Camar Eiendom AS.

Det skriver Newsec i en pressemelding fredag.

Hinna Park Facility Management består som selvstendig selskap med samme navn, og Newsec planlegger å samordne sin eksisterende organisasjon i Stavanger med Hinna Park FM i løpet av året.

– Etter etableringen av SVG Property har vi hatt en prosess gående for å se hva som vil bidra til den beste utviklingen for både ansatte og Hinna Park FM som selskap. Dette salget støtter Hinna Park FM sin strategi om å vokse som FM-selskap i Stavanger og Rogaland, og gjør selskapet mer robust. Samtidig vil en nøytral tredjeparts eier av Hinna Park FM bidra til en ryddigere prosess knyttet til drift av SVG Property sine eiendommer, sier Kjetil Hoff, styreleder i Hinna Park FM.

Hilmar Auran, administrerende direktør i Newsec Basale. Foto: Mats Bakken/Newsec
Hilmar Auran, administrerende direktør i Newsec Basale. Foto: Mats Bakken/Newsec

Etter kjøpet forvalter den samlede virksomheten i regi av Newsec 250.000 kvadratmeter næringsareal i Stavanger-regionen, heter det i pressemeldingen.

– Både Hinna Park FM og Newsec har hatt som mål å øke sitt forvaltningsvolum i regionen. Med denne transaksjonen er vi godt rustet for videre vekst ved å trekke veksler på hverandres kompetanse, kapasitet og systemløsninger. Sammen med Newsec sin meglingsvirksomhet i Stavanger representerer vi et sterkt fagmiljø og et helhetlig tjenestespekter til eiendomsbesittere, investorer og leietakere innen næringseiendom, sier Hilmar Auran, administrerende direktør i Newsec Basale.

Partene forventer å fullføre transaksjonen innen utgangen av mai.