Ansvarlig for opplæringssenteret, Ole Jonny Smestad, holder tale ved åpningen av anlegget, og KL-montørene gjør seg klare til å klippe «snora». Foto: Nettpartner

Ansvarlig for opplæringssenteret, Ole Jonny Smestad, holder tale ved åpningen av anlegget, og KL-montørene gjør seg klare til å klippe «snora». Foto: Nettpartner

Nettpartneres nye treningssenter for jernbanefag åpnet

For å bli bedre og heve kompetansen til egne ansatte, har Nettpartner bygget et treningssenter på sin base på Torpo i Hallingdal.

27. mars var det offisiell åpning av det nye anlegget.

– For å møte fremtidens behov etablerer Nettpartner et eget opplæringssenter innen jernbanetekniske fag på Torpo, med mulighet for opplæring og trening innen jernbanefagene spor, kontaktledning (KL) og signal (ERTMS). Allerede i mars i år tok to energimontører fagbrevet sitt på anlegget, og det gjennomføres i disse dager kurs i grunnleggende jernbaneforståelse for montører i andre Nettpartner-avdelinger, skriver selskapet.

Blant fasilitetene på opplæringssenteret på Torpo finner vi blant annet et kort jernbanespor bygget av Nettpartners egne banemontør-lærlinger. Inntil sporet er det satt opp flere master av forskjellige typer, og det er hengt opp utligger og kjøreledning.

– Alt dette kan demonteres og bygges igjen gjentatte ganger etter hvilke behov for trening man har. Innendørs er det laget til en veksle for trening på drivmaskinmontasje, og man finner et komplett oppsett av alle ERTMS-komponenter, skriver selskapet.

Anleggsleder og signalmontør Ola Skarsgard og divisjonsdirektør Kjell Anders Fosshaug ved drivmaskinen og sporveksel-dummyen som er laget til innendørs. Foto: Nettpartner

Anleggsleder og signalmontør Ola Skarsgard og divisjonsdirektør Kjell Anders Fosshaug ved drivmaskinen og sporveksel-dummyen som er laget til innendørs. Foto: Nettpartner

I den store vedlikeholdshallen er det skinner i gulvet og høyt under taket med dragere der man kan ha opplæring på kjøretøy, men også øve på montasje av hengemaster med kjøreledning, og strømskinne. Og det er lagt til rette for klasseromsundervisning.

– Å bygge eget øvingsanlegg som også kan benyttes av andre etablerte i bransjen vil bedre både kunnskap, kapasitet og tilgjengelighet på fagfolk i fremtiden. Mer opplæring er også et tiltak som motvirker «kannibalisme» i bransjen og øker mulighetene for flere oppdrag, sier Ole Jonny Smestad i meldingen. Han har vært primus motor for etableringen, og er «rektor» for opplæringssenteret.

Lännen arbeidsmaskin med frontmontert kran. Dette er en skikkelig arbeidsmaskin som gjør at man kan løse flere arbeidsoperasjoner med en maskin. Foto: Nettpartner

Lännen arbeidsmaskin med frontmontert kran. Dette er en skikkelig arbeidsmaskin som gjør at man kan løse flere arbeidsoperasjoner med en maskin. Foto: Nettpartner