Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. Foto: Statkraft

Nedskrivninger ga negativt resultat for Statkraft

Statkraft oppnådde i andre kvartal iår et underliggende driftsresultat før avskrivinger på 2.665 millioner kroner, en økning på 303 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Kvartalets resultat etter skatt endte dog på -1.899 millioner kroner.

Det skriver Statkraft i en pressemelding torsdag.

Det negative resultatet etter skatt forklares hovedsakelig som en følge av nedskrivninger i Tyskland.

Gjennomsnittlig systempris i Norden var 24,0 EUR/MWh i andre kvartal. Det er, ifølge Statraft-meldingen, på nivå med første kvartal, men 16 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor. Statkrafts samlede produksjon i kvartalet endte på 14,3 TWh og var dermed på nivå med samme periode i fjor. I Norden var produksjonen 13,0 TWh, en nedgang på 0,3 TWh som følge av lavere vannkraftproduksjon i Sverige. Reduksjonen ble oppveiet av økt produksjon fra internasjonal vannkraft.

Svakere markedsforventninger har, ifølge det statlige kraftselskapet, ført til nedskrivninger av gasskraftverkene og andre eiendeler i Tyskland på totalt 2.229 millioner kroner. Den gjenværende bokførte verdien av disse eiendelene er 1.423 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

– Vi er godt fornøyde med den sterke underliggende driften, men svakere markedsforventninger har ført til nedskrivninger i Tyskland, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Driften i første halvår 2016 er, ifølge Statkraft, solid, med et underliggende driftsresultat før avskrivninger på 6.915 millioner kroner. Resultatet etter skatt er preget av nedskrivninger, og endte på 490 millioner kroner for årets seks første måneder.

Kraftmarkedene i Norden og på kontinentet er preget av reduserte teknologikostnader, økt fornybar produksjonskapasitet og lav forbruksvekst. Denne utviklingen har bidratt til lavere kraftpriser, heter det i meldingen fra Statkraft.

Kraftselskapet har derfor lansert et kostnads- og forbedringsprogram der målet er å redusere påvirkbare kostnader med 15 prosent eller cirka 800 millioner kroner innen utgangen av 2018.