– Økningen i usolgte boliger på markedet, sammen med alle renteøkningene vi har hatt i høst, peker mot at boligprisene trolig vil falle mer enn normalt de neste månedene, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

– Økningen i usolgte boliger på markedet, sammen med alle renteøkningene vi har hatt i høst, peker mot at boligprisene trolig vil falle mer enn normalt de neste månedene, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

Nedgang i husholdningenes boligprisforventninger

Boligprisforventningene falt markert fra september til oktober, men er fortsatt noe bedre enn bunnivået i fjor høst. Det melder NBBL.

– Økningen i usolgte boliger på markedet, sammen med alle renteøkningene vi har hatt i høst, peker mot at boligprisene trolig vil falle mer enn normalt de neste månedene, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL, i en pressemelding.

I oktober svarte 3 av 10 at de tror boligprisene vil være lavere 12 måneder frem i tid. Andelen har økt fra 2 av 10 forrige måned og mer enn doblet seg siden juni i år. Tilsvarende har andelen som tror på høyere priser om ett år falt, fra 48 prosent i september til 40 prosent i oktober.

– Boligprisforventningene har falt markert den siste måneden, og nåsituasjonen peker mot at boligprisene vil falle mer enn normalt i høst, sier Midsem.

Færre tror at renten vil være høyere om ett år. I oktober svarte 59 prosent at de tror på høyere boliglånsrente, mot 80 prosent i august. 22 prosent tror nivået forblir uendret, mens 20 prosent tror utlånsrenten er lavere om et år. 

– At renteforventningene har avtatt er en indikasjon på at husholdningene oppfatter at vi nærmer oss slutten på de mange renteøkningene. Det er fremdeles et flertall som forventer at rentene skal videre opp, og dette sammenfaller også med det Norges Bank kommuniserte i september, sier Midsem.