Byggevarehandelen falt 3,8 prosent de fire siste månedene av 2019 sammenlignet med samme tertial i 2018.

Nedgang i byggevarehandelen de siste fire månedene av 2019

Byggevarehandelen hadde sterk vekst i starten av 2019, men Virke rapporterer nå om en nedgang de siste fire månedene i året. Handelen falt 3,8 prosent sammenlignet med samme tertial i 2018. 

– Den samlede utviklingen i byggevarehandelen var svakere enn forventet i årets fire siste måneder, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel i en pressemelding fra Virke.

Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel. Foto: Virke

Regionale forskjeller

Proffsegmentet hadde en nedgang på 4 prosent sammenlignet med i fjor, mens privatsegmentet opplevde en nedgang på 3,3 prosent. 

I et tungt marked er det kun Stor-Agder, Møre og Romsdal og Rogaland som kan skilte med en positiv vekst i 3. tertial.

I de to førstnevnte fylkene ble veksten løftet av sterk oppgang i privatsegmentet, mens Rogaland var det eneste fylke med klar positiv vekst i proffsegmentet. Den største nedgangen var i Akershus, Hordaland og Vestfold, og viser at det finnes regionale forskjeller i veksttallene.

– Etter en lang periode med sterk oppgang, har man sett en generell oppbremsing i byggevarehandelen i siste halvår, selv om omsetningen fortsatt ligger på et høyt nivå, fortsetter Koksvik.

Daglig leder Audun Løhre i Gausdal Landhandleri opplyser til Byggeindustrien at de tre siste månedene av 2019 ble svakere enn forventet. Likevel havnet byggevarekjeden på en omsetning på cirka 1,6 millioner kroner i 2019.

– Veksten for 2019 ble på rett i underkant av 10 prosent, det er vi veldig godt fornøyd med, sier han.

God balanse i boligmarkedet

Koksvik i Virke Byggvarehandel viser i pressemeldingen til at vi har lagt bak oss en lang periode med moderat boligprisvekst. Dette speiler en god balanse i boligmarkedet, der man ser både mange objekter til salgs og høy omsetning av boliger. Trolig merker byggevaremarkedet effektene av boligprisutviklingen, siden boligkjøperne ikke lenger kan hente ut store formuesøkninger i oppgradering av egen bolig.

– Det er positivt for byggevaremarkedet at mange kjøper brukte boliger, og ønsker å pusse opp eller gjøre endringer i sin nykjøpte bolig, forteller Koksvik.

Opplever tøff konkurranse

– Det er vårt inntrykk at byggevarehandelen fortsatt gjør det bedre enn mange andre deler av norsk varehandel, sier Koksvik.

Virke viser til at byggevaremarkedet, og spesielt privatsegmentet, har over tid blitt møtt med en stadig tøffere konkurranse fra andre bransjer som selger produkter som tradisjonelt tilhører byggevarehandelen.

– Vi tror at den faglige veiledningen og det høye servicenivået norsk byggevarehandel besitter bidrar til å opprettholde byggevarehusenes posisjon inn mot privatkundene, og dermed bidra til omsetningsvekst i årene fremover, avslutter Koksvik.