Nedgang for Statkraft

Statkraft konsern fikk i første kvartal i år et resultat på 2 290 millioner kroner før skatt og 1 552 millioner kroner etter skatt. Det er en nedgang på henholdsvis 377 og 148 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i fjor.

Resultatnedgangen skyldes at både markedsprisen og konsernets samlede produksjon var lavere i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor. Til tross for resultatnedgangen i forhold til fjoråret er vi tilfreds med resultatet i første kvartal, sier konsernsjef Bård Mikkelsen. Tatt i betraktning at spotprisen hittil i år har vært 40 prosent lavere enn i første kvartal i fjor, er resultatet godt, og flere av selskapene i konsernet har også bedre resultat hittil i år enn i første kvartal i fjor. Markedsutviklingen i første kvartal i 2004 var preget av lavere priser enn på samme tid i fjor. Nedgangen må ses i sammenheng med den spesielle situasjonen vi hadde i kraftmarkedet for ett år siden da kraftprisene var svært høye. Gjennomsnittlig spotpris på den nordiske elbørsen var 24,7 øre/kWh i første kvartal i år mot 39,9 øre/kWh for samme periode i 2003, og 16,6 øre/kWh i 2002.