Vannbyggingsstein fra Kragerø skal sikre Nordsjø- og Skagerakkystet på Jylland i Danmark. Foto: NCC

NCC skal levere 30.000 tonn kystsikringstein fra Kragerø til Danmark

NCC Steinmaterialer har inngått avtale med det danske Kystdirektoratet om leveranse av vannbyggingsstein som skal benyttes til kystsikring av Nordsjø- og Skagerakkysten på Jylland.

Det melder NCC i en nyhetssak på sin internettside.

Det opplyses at den fireårige avtalen innebærer leveranser av årlig anslagsvis 30.000 tonn kystsikringsstein. Leveransene vil hovedsakelig pågå i sommerhalvåret og produksjonen starter umiddelbart i Valberg pukkverk i Kragerø.

Første båt forventes å bli sendt til Danmark i utgangen av juni.

– Vi er svært godt fornøyd med å få på plass denne avtalen og det er svært hyggelig igjen å kunne levere denne typen leveranser til det danske Kystdirektoratet, uttaler Frode Jørgensen, direktør for Steinmaterialer i NCC Industry.

NCC melder at produksjonen av vannbyggingsstein vil pågå parallelt med den vanlige produksjonen i Valberg pukkverk og vil bli fraktet med båt og med lektere over til Danmark.

Steinen vil bli levert til tre av Kystdirektoratets lagringsområder ved kysten.

NCC Armour Stone

NCC Armour Stone, Hyperitt, har høy egenvekt og utvinnes i NCC Valberg pukkverk i Kragerø. Der har steinbruddet har egen havn der steinene enkelt kan lastes på skip og lektere.

Den vulkanske bergarten er mange millioner år gammel og er blitt brukt i byggevirksomhet og til kystsikringsformål i lang tid. Fra Valberg pukkverk er det levert pukk siden 1913 og Armoure Stone siden 1987.

(Kilde: NCC)