Illustrasjonsfoto: NCC

Illustrasjonsfoto: NCC

NCC skal legge 70.000 tonn asfalt for Oslo kommune

NCC Industry har inngått avtale med Oslo kommune om reasfaltering av de kommunale veiene. Totalt skal det legges nærmere 70.000 tonn asfalt og den toårige avtalen har en verdi på 177 millioner kroner.

Kontrakten ble nylig signert, og NCC starter opp arbeidet umiddelbart. Avtalen skal dekke behovet for vedlikehold og reasfaltering av veinettet i Oslo for veier som forvaltes av Bymiljøetaten, skriver NCC i en pressemelding.

Reasfaltering

Kontraktsarbeidet består av å foreta reasfaltering av veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier og utvalgte parkeringsplasser, samt alle nødvendige forarbeider i tilknytning til dette, opplyser asfaltentreprenøren.

– Asfaltering av Oslo-gatene er en omfattende oppgave som krever solid fagkunnskap og evne til å organisere og planlegge et godt driftsopplegg gjennom hele driftsperioden frem til desember 2023. Sammen med Bymiljøetaten skal NCC gjennomføre en fornyelse av asfaltdekker for å ivareta fremkommeligheten og forbedre standarden på det kommunale veinettet, sier administrerende direktør i NCC Industry, Henrik Bager.

For å gjennomføre kontrakten vil nærmere 30 personer fra NCC være involvert i arbeidet. I tillegg et stort antall transportører og mannskap som vil stå for trafikksikring og dirigering.

Belønner bærekraftige løsninger
Bymiljøetaten har i denne kontrakten lagt vekt på bærekraftige løsninger og sett på pris og miljø samlet. Tildelingskriteriene har vært pris 50 prosent, klimagassutslipp ved asfaltproduksjon 30 prosent og klimavennlige kjøretøy og maskiner 20 prosent, opplyser NCC.

Administrerende direktør Henrik Bager i NCC Industry.

Administrerende direktør Henrik Bager i NCC Industry.

Foto: NCC

– NCC har over lang tid utviklet produksjonsmetoder som bidrar til lave CO2-utslipp i forhold til tradisjonell asfaltproduksjon. Bymiljøetaten har med sine tildelingskriterier belønnet leverandører som bidrar til at Oslo kommune skal nå sine mål om CO2-utslipp, sier Henrik Bager.

Nattarbeid
En god del av asfalteringsarbeidet vil bli gjennomført om natten. Dette for å sikre fremkommeligheten i byen og sikkerheten for trafikanter og personellet som skal gjennomføre asfaltarbeidet, står det i meldingen.