Illustrasjon: Bergersen Arkitekter

NCC rehabiliterer verneverdig brannstasjon

NCC Construction har inngått avtale med Brannstasjonen SMN om ombygging og rehabilitering av Trondheims tidligere hovedbrannstasjon i Kongens gate 2 til nærings- og kunstlokaler.

I prosjektet inngår også oppføring av et nytt tilbygg. Bygget sertifiseres etter BREEAM, og kontrakten er på MNOK 125 eks. mva.

Bygget har i dag seks etasjer samt to kjelleretasjer. I tillegg skal det oppføres et tilbygg mot bakgården som skal tilrettelegge for fleksible og fremtidsrettede arbeidsplasser. Fasader, hovedinngang- og trapperom, samt brannmesterens kontor er verneverdige og skal bevares. Prosjektet er tegnet av Bergersen Arkitekter AS, og samlet areal blir på rundt 6500 kvadratmeter.

- Vi er meget fornøyd med å bli tildelt prosjektet og ser frem til et godt samarbeid. NCC registrerer en økende interesse for miljøbygg i distriktet. Det viser at vår kompetanse og satsing på miljøbygg er etterspurt i markedet, sier distriktssjef Tom Utvik i NCC Construction.

BREEAM og andre miljøsertifiseringer etterspørres i økende grad av både offentlige og private byggherrer. NCC har en rekke bygg under oppføring med høy miljøprofil og flere miljøbygg er overlevert de siste årene. I fjor bygget NCC blant annet Haukåsen barnehage, det første undervisningsbygget i Norge med BREEAM-NOR sertifikat.

Frem til byggestart vil Brannstasjonen SMN og NCC Construction samarbeide om siste del av prosjekteringen. Byggearbeidene begynner i juni 2015 og ferdigstilles i juli 2016.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.