Prosjektleder Trude Holter åpnet tilbudene sammen med hovedbyggeleder Trond Øygarden i dag. Seks entreprenører ønsker å bygge den nesten 10 km/t lange tunnelen mellom Gvammen og Århus i Telemark. Foto: Tor Arvid A.Gundersen/Statens vegvesen

NCC lavest på milliardtunnel

Seks entreprenører ønsker å bygge den nye tunnelen på E134 mellom Gvammen og Århus i Telemark, og NCC ligger best an.

Tilbudene varierer mellom vel 1 milliard til i overkant av 1,3 milliarder kroner.

Fristen for å levere inn tilbud gikk ut klokka 12 i dag, en time seinere ble tilbudene åpnet på Statens vegvesen Region sørs hovedkontor i Arendal. Den fysiske åpningen ble foretatt av prosjektleder Trude Holter selv i samarbeid med hovedbyggeleder Trond Øygarden. Fire av de seks tilbyderne var til stede under åpningen.

- Vi er svært godt fornøyd med at vi har fått inn seks ulike tilbud til denne kontrakten, sier prosjektleder Trude Holter.

De ulike tilbudene er slik, listen er i den orden tilbudene har innkommet:

1.AF Gruppen AS 1 293 429 846,-

2. NCC Construction AS 1 017 133 250,35

3. OSSA 1 143 618 056,97

4. Marti Norge AS 1 216 600 984,96,-

5. Veidekke entreprenør AS 1 212 679 002,-

6. Leonhard Nilsen & Sønner 1 319 687 049,66