NCC lavest på E18 Havnelageret

Anbudsprotokollen viser en differanse på 101 millioner kroner mellom laveste og høyeste tilbyder.

Laveste tilbyder NCC Construction er med 370.770 millioner kroner 101 millioner lavere enn Veidekke Entreprenør som vil bygge for 471.128 millioner kroner.l I mellom ligger entreprenørne Peab (382.826) og Skanska Norge (416.927) millioner kroner. Havnelageret omfatter betongkulvert mellom festningstunnelen og senketunnelen, inklusive teknisk rom, ombygging av Festningstunnelens østre del, ramper for kryssløsningene, rehabilitering og nyanlegg av bygatene Skippergaten, Rådhusgaten, Myntgaten og Langkaigaten frem til påkobling med dagens E18 ved Tollbua.