Brynsengfaret skole. Illustrasjon: HRTB Arkitekter

NCC bygger miljøskole i Oslo

NCC Construction har inngått avtale med Undervisningsbygg KF om bygging av Brynsengfaret skole i Oslo for en sum av 246,5 millioner kroner.

Det skriver NCC i en pressemelding tirsdag.

Brynsengfaret blir en ny 1-7 skole, med flerbrukshall for 840 elever. Skolebyggets ambisiøse miljøprofil vil, ifølge totalentreprenør NCC Construction, gjøre det til et referanseprosjekt for fremtidig skoler i Norge og i utlandet.

Skolen skal bygges som passivhus, men blir også et pilotprosjekt på nesten nullenerginivå (nNEB). Dette skal, ifølge meldingen, bli gjeldende standard for alle offentlige bygg i EU fra 2018. Fra 2021 vil det bli gjeldene standard for alle nybygg. Skolen blir på rundt 11.700 kvadratmeter, og ferdigstilles til skolestart 2017.

– Dette er et svært spennende oppdrag, og det er inspirerende for oss å få være med på å realisere Undervisningsbyggs ambisjoner om fremtidsrettede og bærekraftige skolebygg. Vi er svært tilfreds med å ha levert det mest konkurransedyktige tilbudet på dette undervisningsbygget, uttaler administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Integrert i fasadene på det nye skolebygget vil det bli bygget solcelleanlegg, og i tillegg knyttes skolen opp til en egen brønnpark med varmepumper.

Elever og lærere vil også få mulighet til å følge strømproduksjon og forbruk i det ferdige bygget.

– NCC skal være ledende innen bærekraftig utvikling. Derfor er det ekstra morsomt å få bygge en skole med så tydelige miljømål, der også nye generasjoner vil få et innblikk i energi og miljø, sier divisjonsdirektør Thomas Re Johnsen i NCC Construction Norway.

På tomten har det tidligere vært industriaktivitet, og før byggingen kan starte må masser med blant annet bly og olje, samt gamle bygningsrester fjernes.