Asnæsværket i Kalundborg. Foto: NCC
Asnæsværket i Kalundborg. Foto: NCC

NCC bygger CO2-fangstanlegg i Danmark

NCC har vunnet en av byggekontraktene på det danske selskapet Ørsteds to CO2-fangstprosjekter.

Det danske energiselskapet har inngått avtale med danske energimyndigheter om CO2-fangst- og lagring ved to av deres kraftverk. Det ene er flisfyrt, og det andre er halmfyrt.

NCC har fått i oppgave å sette opp fundamenter, bygninger og rørbroer til CO2-fangstanlegget på det flisfyrte Asnæsværket. CO2-anlegget der forventes årlig å samle inn 280.000 tonn biogen CO2 fra kraftvarmeverket, skriver NCC i en pressemedling.

– Vi ser frem til å samarbeide med Ørsted og er stolte over å kunne bidra i prosjektet og støtte Danmarks ambisjoner for CO2-fangst og -lagring. Store og komplekse byggeprosjekter er en sentral strategisk prioritet for NCC og harmonerer derfor godt med vår kjernekompetanse, sier Flemming Carlsen, direktør for NCC Infrastructure i Danmark i meldingen.

Prosjektet markerer første steg mot etablering av en CO2-infrastruktur i stor skala i Danmark. Asnæs-anlegget skal ikke bare fungere som et knutepunkt for fangst og transport av Ørsteds egen CO2, men kan potensielt også håndtere CO2 fra andre utslipp.

Prosjektet forventes å være klart til bruk innen utgangen av 2025.