Sementfabrikken i Brevik. Foto: Heidelberg Materials
Sementfabrikken i Brevik. Foto: Heidelberg Materials

Lanserer sementprodukter fra karbonfangstprosjektet

Karbonfangstprosjektet Brevik CCS nærmer seg ferdigstillelse, og allerede nå lanserer Heidelberg Materials sementprodukter som muliggjør betong med netto null CO2-utslipp.

– Det som startet som en visjonær ide blir nå realisert i Brevik: Verdens første karbonfangstanlegg i sementindustrien vil muliggjøre betong med null nettoutslipp i 2025. Dette imøtekommer vår industri sin største utfordring; klimagassutslippene, sier Giv Brantenberg, General Manager i Heidelberg Materials Northern Europe i en pressemelding.

Med det nye produktet «evoZero» har dermed offentlige og private aktører nå mulighet til å realisere betongkonstruksjoner med null nettoutslipp.

Gjennom å fordele (massebalansere) karbonutslippet som karbonfangst til det valgte sementproduktet fra Brevik kan man, i kombinasjon med betongens naturlige karbonatisering som skjer når sementen anvendes i betong, nå null nettoutslipp. Prosessen med fordeling av utslippsreduksjonen vil bli revidert av DNV.

Heidelberg Materials har flere CCS-prosjekter under utvikling i Europa og Nord-Amerika der erfaringene fra Brevik har hatt stor betydning i utviklingen av disse.

Når fabrikken har installert karbonfangstanlegget, vil fabrikken alene redusere Norges totale CO2-utslipp med om lag 1%. Dette viser hvor stor påvirkning karbonfangst vil ha, og derfor ønsker Heidelberg Materials allerede nå å informere kunder om produktene som vil komme som resultat av prosjektet. Ifølge den nåværende tidsplanen forventes det at evoZero kan leveres i løpet av 2025.

John Sunde, administrerende direktør i Heidelberg Materials Sement Norge er entusiastisk på veiene av selskapet.

– Prosjektet vil få store positiv påvirkning på bransjen. Dette er et paradigmeskifte for industrien og vi ser frem imot å jobbe med de mest framtidsrettede aktørene i byggemarkedet for å skape de beste og mest bærekraftige byggene fremover.