Foto: NCC
Foto: NCC

NCC arrangerer Awareness Day

Sikkerheten på arbeidsplassen har første prioritet i NCC og selskapet gjennomfører hvert år Awareness Day, for å rette fokuset på sikkerheten i arbeidet.

Det er ellevte året på rad NCC-konsernet gjennomfører Awareness Day første onsdag i september. Det ordinære arbeidet stanses i løpet av morgentimene og alle ansatte gjennomfører en diskusjon om hvordan man sammen kan skape et bedre og sikrere arbeidsmiljø, skriver entreprenøren i en pressemelding.

- Sikker adferd er som kjent en avgjørende faktor for å unngå ulykker i våre bygge- og anleggsprosjekter. Under Awareness Day vil vi diskutere og utfordre hverandre for å bidra til et ytterligere sikrere arbeidsmiljø og at sikker adferd skal være en del av vår bedriftskultur, sier HMS-sjef Morten Larsen i NCC Infrastructure i meldingen.

Den siste fireårsperioden har NCC-konsernet redusert antall alvorlige skader med 30 prosent. Samtlige alvorlige ulykker granskes og erfaringene deles i konsernet.

- Skadeutviklingen fortsetter i riktig retning for NCC i Norge. Vi har stor tro på at summen av de HMS-tiltakene NCC gjennomfører vil fortsette denne positive trenden, sier Larsen.

Awareness day ble gjennomført første gang i 2011 og i 2014 ble Time Out innført, der ansatte oppfordres til å stanse arbeidet om de opplever en usikker situasjon. NCC gjennomfører også hver vår en HMS-uke med en omfattende agenda for å videreutvikle sikkerheten i konsernet. Siden 2017 har NCC hatt rutiner for å gjennomføre en daglig sikkerhetsbrief, før arbeidet starter i alle NCCs prosjekter, forteller de.

I NCC gjennomføres også Managers Safety Walk der linjeleder går en vernerunde med egen agenda. De siste årene har fokuset i HMS-arbeidet vært å forbedre rutiner, rapportering og oppfølging.