Administrerende direktør i NBBL, Thor Eek. Foto: NBBL

NBBL skuffet over manglende heisløft i revidert statsbudsjett

Norske Boligbyggelag (NBBL) kritiserer regjeringen for å ha redusert tilskuddsrammen til etterinstallasjon av heis i eldre blokker i revidert statsbudsjett.

«NBBL er skuffet», skriver de i en pressemelding fredag.

Tilskuddsrammen til etterinstallasjon av heis i eldre blokker er redusert fra 90 millioner kroner til 68,5 millioner kroner i Statsbudsjett for 2017.

NBBL påpeker i sin melding at Husbanken har fått inn søknader for omtrent 215 millioner kroner for slike tiltak, eller over tre ganger så mye som rammen.

NBBLs forslag om å øke tilskuddsrammen med 100 millioner kroner i revidert budsjett for 2017 har ikke blitt lyttet til av regjeringen.

– Vi er bekymret for reduksjonen i tilskuddsmidler til heis. Det er et stort behov for heis i den eldre bebyggelse, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek, i pressemeldingen.

– En satsing på heis i blokker ville spart kommuneøkonomien for betydelige institusjonsutgifter ved at boligene ble tilgjengelige for eldre som bor der. Dessuten er det samfunnsøkonomisk lønnsomt, jamført evalueringsrapport fra Oxford Research. Det er derfor sterkt beklagelig at en slik satsing blir redusert, avslutter Eek.