NITO-president Trond Markussen.

NITO om statsbudsjettet: - Ikke godt nok for ledige ingeniører

Revidert budsjett er ikke tilstrekkelig rettet inn mot ingeniører som har vært arbeidsledige i lengre tid, mener ingeniørenes interesseorganisasjon NITO.

– Dette holder ikke for alle de som mest av alt ønsker å komme seg tilbake i jobb, sier NITO-president Trond Markussen i en pressemelding.

Han kaller regjeringens reviderte statsbudsjett en mager satsing.

Regjeringen foreslår blant annet å øke antall tiltaksplasser og å styrke oppfølgingen av de som har kort tid igjen til de mister retten på dagpenger.

– Det er en god start med flere tiltaksplasser, men vi trenger enda flere, og de må spisses inn mot langtidsledige i alle aldre. Det må bli lettere å kombinere utdanning og dagpenger, samt å kombinere dagpenger med gründervirksomhet. Å følge opp de som nærmer seg slutten på dagpengeperioden er bra, men våre medlemmer sier de hadde trengt dette for lenge siden, sier Markussen.

Bruttoledigheten blant ingeniører og IKT-fag har økt siden revidert budsjett ble lagt fram i fjor, skriver NITO. Langtidsledigheten har samtidig økt betydelig, heter det videre i pressemeldingen.

Interesseorganisasjonen etterlyser en satsing rettet mot arbeidsledige ingeniører og spesielt de langtidsledige gjennom en satsing på aktivitet, bedre muligheter til å kombinere utdanning og dagpenger og bedre muligheten for å drive gründervirksomhet for dagpengemottakere.

I følge NAV har antallet personer som har vært arbeidssøkere i mer enn ett, år steget med 15 prosent det siste året, og veksten i denne gruppen har vært sterkest i Rogaland og Hordaland. Videre viser NAVs tall at hvis man ser på yrkesbakgrunn, er det blant ingeniør- og IKT-fag at veksten har vært sterkest, avslutter NITO.